Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Factors that affect the qualities of environmental journalists

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Primary agenda of developing countries has become an economic development. Environmental issues in these countries usually are approached in an economical framing and news about environment is relating an environmental investment of corporations. Environmental issues are not involved in media except life contingency. Turkey‘s environmental problems are in a non-return path because of industrialization, irregular urbanization and the improving energy needs. Attention to these problems and creating a public opinion about environmental issues is media’s role.
Advertisers, agencies, media organizations, news routines, editorial process and qualities of journalists affect to take in place environmental news in media. All this factors are known as news production process. Subject of this study is how journalists can influence the dynamic of news production process. The aim of this study is to make a profile about environment journalist. This research’s data will collect the method of in-depth interview with journalists who work as an environment reporter. Collected data will be analyzed in ideological dimension of current agenda that generated by journalism, nature, news routines, organizational structure and advertisers, companies, politicians and NGO’s and government.

Özet İngilizce :

Gelişmekte olan ülkelerin öncellikli konusu ekonomik kalkınmadır. Çevre konusu da genellikle ekonomik çerçevede ele alınır, çevreye ilişkin şirketlerin yatırımları haber olarak karşımıza gelir. Çevre sorunları ise, hayati bir risk taşımadıkça medyada fazla yer tutmaz. Türkiye’de gelişmekte olan bir ülkedir. Ortadoğu ve Avrupa arasında bir konumda bulunmasından dolayı medya gündemini çoğunlukla AB ile ilişkiler Ortadoğu Sorunu ve Irak işgal etmektedir. BU gündemden geri kalan yerde de ekonomi ağırlıklı haberler yer almaktadır. Hâlbuki sanayileşme, çarpık kentleşme ve artan enerji ihtiyacı dolayısıyla Türkiye’deki çevre sorunları geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Bu sorunlara dikkat çekmek ve kamuoyu yaratmak medyanın görevidir. Reklamverenler, şirketleri, medya örgütleri, haber rutinleri, editöryal süreç ve gazetecinin habercilik nitelikleri çevre haberlerinin medyada yer almasını etkilemektedir. Haber üretim sürecini etkileyen faktörler olarak adlandırabileceğimiz bu dinamiklerden çevre haberi yapan gazetecinin nasıl etkilendiği bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı bu çerçevede, gelişmekte olan ve Türkiye gibi politik ve ekonomik sorunlarla iç içe geçmiş bir coğrafyadaki çevre habercilerin niteliklerine yönelik bir profil oluşturmaktır. Çalışmanın verileri Türkiye’de gazete ve ajanslarda çevre konusunda haber yapan gazetecilerle derinlemesine görüşme yapılarak toplanacaktır. Toplanan veriler, gazetecilik nitelikleri, haber rutinleri, kurumsal yapı ve reklam veren, şirketler, politikacılar ve mevcut gündem üzerinden ideolojik boyut olarak ele alınacaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :