Cilt: 6 - Sayı : 2
Türkiye’deki Suriyeli Geçici Barın ma Merkezlerinin Durumu ve Senaryo Analizleri
Cihan ÇETİNKAYA

11 6

Öz Suriye Arap Cumhuriyeti’nde 2011’in Mart ayında çıkan iç karışıklıklarsonucu milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Türkiyebu göç hareketinin merkezinde kalarak birçok sığınmacıya sınırlarınıaçmıştır. Hâlihazırda 26 adet geçici barınma merkezinde 271,103, geçicibarınma merkezleri dışında ise 2,477,755 olmak üzere toplamda 2,748,858adet Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’de bulunankayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı resmi verilere göre araştırılmış, illere göredurum analizi yapılmış, geçici barınma merkezleri ve AFAD (Afet ve AcilDurum Yönetimi Başkanlığı) depoları incelenmiştir. Sınır kapıları ve sınırayakın AFAD depolarıyla ilgili afet senaryoları geliştirilerek, coğrafi bilgisistemi yardımıyla P-medyan ve küme kapsama problemleri çözülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Suriye mülteci krizi, geçici barınma merkezleri, coğrafi bilgi sistemi, senaryo analizi, AFAD depoları
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Cihan ÇETİNKAYA