Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet gazetesi’nin demokrat parti’nin basın politikalarına bakışı : nadir nadi’ nin başyazıları üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusu, Cumhuriyet’in, DP iktidarının basın politikalarına bakışının, gazetedeki başyazıların incelenmesi yoluyla farklı açılardan değerlendirilmesidir. Cumhuriyet’in 1950 yılından, 1960 yılına kadar geçen döneminin incelendiği bu çalışmada, DP’nin basın politikalarının gazetede nasıl değerlendirildiğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Nadir Nadi’nin köşe yazılarından yola çıkılarak, gazetenin DP’ye bakışı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın savı, gazete sahibi ve başyazarı Nadir Nadi iki dönem DP listesinden bağımsız milletvekilliği yapmasına karşın tarafsızlığını koruduğu ve DP politikalarındaki olumsuzlukları ortaya koyduğu yönündedir. Bu sav için çalışmada, Cumhuriyetin 1950-1960 yılları arasındaki tüm kopyaları taranmış ve bunların içinden tespit edilen Nadir Nadi’ye ait yazıları kategorilere ayırıp, nitel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda varılan sonuç, Nadir Nadi’nin, Demokrat Parti’nin sağ liberal bir çerçevesi olan basın politikalarını uyguladığı zaman iktidarı desteklediği, hedeflerinden ayrıldığı zaman eleştirdiği görüşüdür.

Özet İngilizce :

The subject of this study is, how Cumhuriyet newspaper was described the DP’s press politics by analysing the articles which were written by newspaper’s boss and editor, Nadir Nadi. We aimed that how Cumhuriyet looked and analysed DP’s press politics by using the articles. The thesis of this study is Nadir Nadi was objective in his articles though he was deputy of Democrat Party. Also he always criticisized DP’s unsuccessful politics. For reach to this aim, we use content analysis on the articles of Nadir Nadi. As a result of the study, we see that Nadir Nadi supported DP’s policies ıf they were in same line with right liberal policies and he criticized the party, when they left the right liberal aims.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :