Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk dünyasına özgü bir iletişim aracı olarak oyuncağın kültür kazanımındaki rolü

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Sunay Akın kitaplarında, kültürün kuşaktan kuşağa aktarımı sürecinde bir unsur olarak oyuncağın sunumu incelenmektedir. Kültür farklı boyutlarıyla ele alınması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında çocukluk çağına özgü bir iletişim unsuru olarak kabul edilen oyuncak konu edilmektedir. Alana ilişkin benzer çalışmalara çok sık yer verilmediği, bu konuda önemli bir boşluğun olduğu görülmektedir. Bu nedenle oyuncağın hem bireyin sosyalleşmesinde hem de belli kültürel kodları içselleştirmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunun ‘Sunay Akın kitaplarında oyuncağın sunumu üzerinden’ ortaya konulması önemli görülmektedir. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında oyuncağın rolü ve öneminin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Kültürün hem öznesi hem de nesnesi olarak bireyin çevresi ile uyumunun ve gelişiminin, içinde bulunduğu kültürü içselleştirmesi ile yakından ilgili olduğu ve kültürün birey tarafından kazanılması ve içselleştirilmesinde de oyuncağın önemli bir role sahip olduğu varsayılmaktadır. Çalışmada bireyin kültür kazanım ve sosyalleşme sürecinde oyuncağın rolü ve öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Oyuncak çocukluk çağına özgü bir iletişim aracı olarak kabul edilmiş, bu sayede iletişimin de bireyin sosyalleşmesi üzerindeki etkisi vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel argümanı, oyuncağın bireyin sosyalleşmesindeki önemi üzerinde duran Sunay Akın kitapları üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; Sunay Akın kitaplarında bireyin içinde bunduğu toplumun kültürel kodlarını içselleştirmesinde oyuncağın önemli bir yere sahip olduğunun vurgulandığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The presentation of “toy” in Sunay Akın books as an element in transference process of the culture in between generations, has been examined in this study. Here culture appears as a concept that must be approached with its different aspects. In this manner, the toy which is an element in transference process of the culture peculiar to childhood, is discussed. It is apparent that there has not been similar studies in the field and there is a lack on the subject. In this sense, it is assumed significant to put it forth that the toy has a very important effect on individuals for socialization as well as internalizing certain cultural codes, via “the presentation of the toy in Sunay Akın books”. It is aimed to produce the importance and the role of the toy in transference between the generations.
It is hypothesized that the evolution and the adaptability of the individual with their surrounding, being both the subject and the object of the culture is geared to their internalization of the culture they are in and the toy has a very important role on individual to gain the culture and internalize it. The basic argument of the study is interpreted over the Sunay Akın books which elaborates the role of the toy on individual’s socialization. In conclusion of the study it is found that Sunay Akın books emphasize, toy has an important role on individuals to internalize the cultural codes of the society they are in.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :