Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birincil haber kaynaklarının yerel basında sunumuna dair bir inceleme

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Yerel basın küreselleşen ekonomik yapı içinde yalnızca kendi dar coğrafyasındaki rakipleriyle rekabet etmemektedir. İçinde bulunduğu ekonomik koşullar onu yaygın medya ile de rekabete zorlamaktadır. Devlet otoritesinin ve sermayenin belirleyici gücü izlerkitlenin haber talebinin de yönünü yerelden ulusala kaydırmaktadır. Bu durum izlerkitlenin gözünü yaygın medyaya çevirmektedir. Talebin yaygın medyaya yönelmesi yerel basının reklam pastasından alacağı payı da sınırlanmaktadır. Okura ve reklâm verene satılarak varlığını sürdüren yerel basın emeğe dayalı haber üretim sürecinde kısıtlı sayıda işgörenle hareket etmek durumunda kalmaktadır.
Çalışan muhabir sayısındaki yetersizlik gazetenin haber kaynağına ulaşmasını güçleştirmektedir. Medyada yer alma talebi içindeki “birincil haber kaynakları” ortaya çıkan durumu kendi lehlerine çevirmekte, basınla olan ilişkilerinde haberi yapan durumuna gelmektedir. Bu çalışma Eskişehir’in dört yerel gazetesi Sakarya, İstikbal, Anadolu ve Midas’ın birincil haber kaynaklarına ilişkin haberleri nasıl değerlendirdiklerini incelemektedir.
Çalışmadan elde edilen bulgular birincil haber kaynaklarının üretkenliği oranında haber seçme şansı elde eden ama gündem üzerindeki etkinliğini kaybeden yerel basına işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

In the globalizing economic structure, local press is not only competing local rivals but also is competing prevalent media. The determinant power of capital and government authority is changing news demand of newspaper readers from local to national. Local paper’ share of advertisement cake is also limited by national news demand. Local press continues its existence selling newspapers to readers and advertisement companies. Because of these narrow limits local press make their news limited journalists.
Lack of employee makes difficult to reach news sources. “Active news sources” who want to be on pages, are using this atmosphere and being news makers in their relationship with local newspapers. This study investigated how four newspapers of Eskisehir, Sakarya, Istikbal, Anadolu and Midas used news related with active news sources.
Results of study shows that the only chance of local papers is choosing their news from news comes from active news sources and they are getting loose their activity on agenda.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :