Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia"

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir iletişim aracı olarak türk halk müziği ve türküler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
716
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanoğlu var oluşundan bu yana çevresi ile iletişim kurmuştur. Bunu yaparken de farklı iletişim araçlarından yararlanmış, zaman içinde bu araçları ve iletişimin şeklini geliştirmiştir. Müziğin insanın var oluşuyla ortaya çıktığı düşünüldüğünde, bir iletişim aracı olarak kullanılmasında derin bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Oluşumu ve ilk gelişim evrelerinde genellikle küçük topluluklar arasında yaygın olarak kullanılan müzik, daha çok yerel unsurları içerisinde barındırmaktadır. Bu özelliğini yaşadığı her toplumda günümüze kadar taşıyarak her ulusun kendi geleneksel değerlerini yansıtan “Halk Müziği” olarak varlığını sürdürmüştür. Ülkemizde de diğer toplumlardaki şekle benzer özelliklere sahip olan Türk Halk Müziği, kendine has geleneksel unsurlarıyla varlığını sürdürmektedir. Toplumun ortak duygu ve düşüncelerini hem ezgileriyle hem de şiirsel yapısıyla yalın, samimi, coşkulu ve içli ezgilerle anlatan türkülerin sözlerinde, geleneksel kültürü ifade eden hemen her konuda bilgiyi bulmak mümkündür. Bu sözler, sadece türkünün ezgisel yönünün aktarılmasında kullanılan bir araç olmakla kalmayıp aynı zamanda verdiği mesajlarla toplum yaşamına katkı sağlamada etkili bir iletişim aracı olma özelliğine sahiptir. Yapılan araştırmada, geleneksel ve ulusal kültür değerlerinin giderek unutulmaya başlandığı günümüzde bir iletişim aracı olarak ele alınan Türkülerin, sözleri ve konuları arasında yer alan mesajlar, yöresel sözcük ve bilgiler bir örneklem içerisinde sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Humankind has communicated to its surrounding since its existence. It utilized different means of communication to achieve this, and has changed the form of these means in time. As the music itself has been in existence since the birth of humanity, it is possible to claim that music has a long history as a communication tool. Having widely used within small local groups in its first phase of development, music mostly contains local elements. Music has been able to carry this local aspect to today in almost everywhere in the world, and named as “Folk Music”. Turkish Folk Music, having similar features as its counterparts in other societies, is still living with exclusive traditional characteristics. It is possible to find any kind of information regarding traditional culture in Turkish Folk Music with its melodies and poem-like lyrics. These lyrics are not only a tool towards the expression of the melody, but also are a means of communication that contribute to society with the messages it carries. This study presents sample of messages, local terminology and knowledge transferred through Turkish Folk Music, at a time when traditional and national cultural values have started being ignored.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :