Cilt: 2 Sayı : 4
d
TÜRKİYE’DE SİYASETİN BÜROKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİYASALLAŞMA
Gülise GÖKÇE,Ali ŞAHİN,Erhan ÖRSELLİ

1.4K 129

Öz trenBu çalışmada öncelikle, kamu yönetimi sisteminin işleyişinde önemli bir yer tutan siyaset ve bürokrasi kavramları açıklanarak, bürokrasi ve siyaset arasında bir ayrımın mümkün olup olmadığı konusu ele alınmaktadır. Daha sonra, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasında siyasetin bürokrasi üzerindeki etkisi ve bu etkinin kamu hizmetlerine nasıl yansıdığı ortaya konulmaya çalışılmakta ve idarenin siyasallaşma boyutuna yönelik çözümler sunulmakta ve bu bağlamda da Kamu Yönetimi Reform Tasarısında yer alan “parti bürokratlığı” konusu ele alınmaktadır.Primarily in the article, we have studied whether it’s possible to make a distinction between bureaucracy and polities by explaining the subjects of bureaucracy and politics. Taking, important place in the process of public services implementation. Then, the effects of politics over the bureaucracy in the implementation of public services and the key’s solutions about the politization process of administration will be tried to metariolize and in this aspect “bureaucrat of party” including in regulation of Public Administration’s Reform will be held sophistically
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça