Muhsin BARAN, Muzaffer Ercan YILMAZ
ABD’NİN DEĞİŞEN ORTADOĞU POLİTİKASI: YENİ YALNIZCILIK MI? YOKSA PERDE ARKASINDAN YÖNETMEK Mİ?
ABDnin özellikle Arap Baharı konjonktüründe Ortadoğudaki krizlere yaklaşımı geçmiş krizlere olan yaklaşımlardan farklı olmuştur. Bu değişim, Obamanın vizyonu ve liderliği ile yakından ilintili olmasına rağmen yeni politikayı zorunlu kılan başka iç ve dış faktörler de vardır. Bu makale, Obamanın başkanlığıyla birlikte ABDnin özellikle Arap Baharı sürecinde belirginleşen Ortadoğu bölgesine yönelik değişen politikasını analiz etmektedir. ABDnin bölgeye yönelik önceki politikalarının aksine, yeni politika doğrudan bir müdahale olmaktan ve proaktif bir karakterden uzaktır. ABD krize doğrudan müdahale etmek yerine sahne gerisinden bölgesel aktörleri ön plana sürmektedir. Bu çalışma, ABD kamuoyunda da bazı muhafazakar çevrelerin sert eleştirilerine neden olan yeni politikasının arkasındaki nedenleri irdelemektedir.
Anahtar Kelimeler: ABD’nin Dış Politikası, Ortadoğu, Arap Baharı, Yeni Yalnızcılık, Obama’nın Dış Politikası
THE CHANGING US POLICY TOWARD THE MIDDLE EAST: NEW ISOLATIONISM OR LEADING FROM BEHIND
The US new approach toward the crises, particularly the ones linked to the Arab Spring, has been different when compared to the previous ones. This new change is closely related to the Obamas vision and leadership. However, there are some other domestic and foreign factors fostering this policy. This article provides an analytical discussion on the changing US foreign policy toward the Middle East region during Obamas presidency that has been quite obvious in the case of the so-called Arab Spring. Contrary to previous US policies towards the region, the new policy lacks direct or proactive involvement in the Middle East. Instead, the US stays behind and pushes forward some regional powers. This study examines the reasons behind this new policy, which takes some severe conservative criticisms in the US as well.
Anahtar Kelimeler: US Foreign Policy, Middle East, Arab Spring, New Isolationism, Obama’s Foreign Policy.

Kaynakça