Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeşil pazarlama anlayışı açısından üretici işletmelerin sosyal sorumluluğu

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, İnönü Üniversitesi Kale M.Y.O. Pazarlama Bölümü2
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

İşletme çevre etkileşiminden çevre hep zarar görmekte ve doğal denge bozulmaktadır. Çevrenin korunması gereği her geçen gün artmaktadır. Çevrenin korunmasının, sadece kamu tarafından yasal düzenlemelerle sağlanmasının mümkün olmadığı da bir gerçektir. Bu çalışmada, bu gerçekten hareketle, çevrenin kirlenmesinde önemli etkileri olan işletmelerin; sosyal pazarlama anlayışı çerçevesinde, çevrenin korunması ile ilgili sosyal sorumluluklar üstlenebilme durumları irdelenmiştir. Çalışmanın teorik kısmında, sosyal sorumluluk ve çevrenin korunması açısından işletmelerin sosyal sorumluluğu ve bu bağlamda yeşil pazarlama yaklaşımı ele alınmış, uygulama kısmında ise üretici işletmelerin yöneticileri ile yapılan bir anketin değerlendirilmesine yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Within the interaction between business and environment, environment constantly comes to harm. Necessity of protecting the environment increases day by day. It is evident that protection of the environment cannot be ensured solely with the legal arrangements by the public authorities. Given this fact, this study investigates to what extent the businesses considerably responsible for the environmental pollution are able to undertake social responsibilities about environmental protection from a social marketing perspective. The theoretical part of the study discusses the businesses’ social responsibilities concerning the protection of environment and particularly the green marketing approach in this context.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :