Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni ( 2005 ) ilköğretim fen ve teknoloji programının öğretmen, yönetici ve müfettişlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Universitesi Eğitim Fakultesi1, Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada 2005 ilköğretim Fen ve Teknoloji programı, yönetici, öğretmen ve müfettis görüslerinin, "cinsiyet", "görev", "mesleki kıdem" ve "öğrenim durumu" değiskenlerine bağlı olarak incelenmis ve değerlendirilmistir. Çalısma, Afyonkarahisar il evreninde, Sandıklı ve Hocalar ilçelerinde bulunan 69 okul örnekleminde 153 yönetici, öğretmen ve müfettisin katılımı ile 2008-2009 öğretim yılında gerçeklestirilmistir. Değerlendirme formu olarak iki bölümden olusan bir ölçek çalısmasından olusmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların kisisel bilgileri, ikinci bölümde katılımcıların yeni 4. sınıf Fen ve Teknoloji ders programı ile ilgili görüslerini tespit etmeyi amaçlayan otuz sekiz soru bulunmaktadır. Ölçekten elde edilen verilere uygun olarak iliskisiz örneklemler t-testi (İndependent Samples T Test) ve tek faktörlü varyans analizi (one-way anova) uygulanmıstır. Arastırmada elde edilen bulgulara göre; okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri, yeni fen ve teknoloji dersi programının ölçme değerlendirme dısındaki boyutlarında (içerik, öğrenme – öğretme süreci, amaçlar) eksikliklerinin olduğunu düsünmektedirler. Müfettisler ise programı genel itibariyle amaca uygun olduğunu belirtmislerdir.

Özet İngilizce :

This study aims to examine and evaluate the views of teachers, school directors and school inspectors based on parameter such as "gender", "seniority basis", "academic background" and "the participants' roles in teachinglearning process" in terms of the 2005 elementary education science and technology curriculum. This study was implemented in 2008-2009 academic year by 153 teachers, school directors and inspectors from 69 different schools in the province of Afyonkarahisar, and its districts-Sandıklı and Hocalar. As an evaluation form, a survey with two sections were applied. In the first section there were questions to learn the participants' personal information; in the second section, there were 38 questions aimed at identifying their views of the new 4th grade science and technology curriculum. For the data obtained from this survey, Independent Samples T-Test and One-Way ANOVAs were used. The results suggested that school directors and teachers stated some deficiencies of the new science and technology curriculum in terms of its content, teaching-learning process and its objectives. However, "evaluation and assessment" part was considered to be successful. On the other hand, school administrators expressed more positive opinions than teachers. Co-directors reported either inconsistent or similar opinions for all aspects of the curriculum. Inspectors however, indicated that the curriculum, in general, is consistent with its objectives, but there is some inefficiency in some parts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :