Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaz okulu uygulamasın nedenine ilişkin öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, yaz okulu uygulamasının nedenlerine ilişkin öğrenci görüşleri tespiti amaçlanmıştır. Yaz dönemi uygulamasına ilişkin öğrenci görüşlerini tespit etmek için genel tarama modellerinden olan tekil tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmada 2008 yaz döneminde öğretim gören öğrencilere uygulanan anket verileri kullanılmıştır. Araştırmada görüşler, f ve % ye dayalı olarak analiz edilmiş, görüşler arası fark olup olmadığı yüzdeye dayalı Z sınaması ile cinsiyetle görüşler arası ilişki ise Pearson korelasyon katsayısına dayalı olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrenciler yaz dönemi uygulamasının öğrencinin, kurumun ve öğretim elemanlarının işine yaradığı ve yaz dönemi uygulamalarının kurumun saygınlığına gölge düşürmediği görüşündedirler. Aynı şekilde, öğretim elemanları yaz dönemi uygulamasına, kısmen maddi, kısmen mesleki bir anlayışla yaklaşmaktadırlar. Yaz dönemi uygulamasının devam etmesi isteklerinin yanında, normal öğretim sürecince ders alma kredilerinin artırılması ve bütünleme fırsatı tanınmasını önermektedirler.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to find out student’s opinion about to condensed courses’ causes. A study was undertaken to determine to gather student opinions about summer course in summer season 2008 term, and a survey was used to gather student’s opinions. In this study data were analyzed frequencies, percentile, Z test and Pearsons’ correlation coffiency. According to the findings, suppressed courses were useful for them, their university and instructors. Furthermore, suppressed courses didn’t lessen their university prestige and instructors in a society. So, instructors approaches to condensed courses are both financial and duty in a moderate level. Finally, they suggested that suppressed courses have to continue and they must be given more credit and additional make-up exam opportunities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :