Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşam boyu öğrenme ve avrupa eğitim politikaları

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Yasam boyu ögrenme sadece Avrupa Birligi’nin degil dünyanın da ilgi gösterdigi oldukça genis kapsamlı bir egitim yaklasımıdır. 1970’li yıllardan itibaren egitimcilerin gündeminde yer almaktadır. Çok çesitli baglamlarda kullanılmasına ve güncelligi olmasına ragmen anlamı ve içerigi açık olmayan yasam boyu ögrenme kavramı, henüz yaygın biçimde uygulanmamakta ve sonuçları görülememektedir. Bir çok açıdan elestirilse de, güncelliginden pek bir sey kaybetmeyen kavram çogunlukla formal egitim süreçleri dısında sürdürülen egitim etkinlikleriyle iliskilendirilse de anlamı ve içerigi konusunda henüz tam bir fikir birligi oldugu söylenemez. Bu çalısmanın amacı, Avrupa Birligi ve üye ülkelerde yasam boyu ögrenme kavramının egitim politikalarına yansımasını ele almaktır. Bu dogrultuda, alan yazında çokta net olmayan bir kavram olarak degerlendirilen yasam boyu ögrenme olgusu tarihsel gelisimi içinde ele alınmıs, diger benzer kavramlara iliskisi tartısılmıs, Avrupa’nın birlige dönüsme süreci içinde, bu kavramı egitim politikalarına isleyisine bakılmıs ve Birlik üye ülkelerinden mevcut uygulama örneklerine yer verilmistir. Bu kavrama dönük uygulamaların cesaretlendirilmesi, artırılması, çesitlendirilmesi ve sonuçlarının net biçimde degerlendirilmesi, azalan nüfusuyla Avrupa Birligi için kaçınılmazdır. Birlik üyesi ülkelerdeki nüfus artıs hızındaki azalma ve yetiskinlerin, formal egitim süreçleri sonrasında, sürekli güncellenen bilgi, teknoloji ve bilgi teknolojilerini takip edebilmeleri bakımından, yasam boyu ögrenme, egitim politikalarına dogrudan yansıtılması, açık olarak tanımlanması, desteklenmesi ve uygulama örneklerinin artırılması gereken bir olgudur.

Özet İngilizce :

This conceptual paper intends to examine what the concept of lifelong learning is; to see how the European Union member states reflect the concept into their educational policies, and make some implications. In this respect, the concept which is a much debated question for being an unclear term is argued out in its historical development considering its differences from other close concepts. Also, during its process of establishing a union, the European Union’s lifelong learning theories and practicing the concept are discussed with some examples from member states.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :