Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yasal mal rejiminde katkı alacağı ve değer artış payı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi (eMK) döneminde eslerin birbirlerinin malvarlığına malları, para ve emekleri ile yaptıkları katkının karsılığı olarak Yargıtay içtihatları ile genel hükümlere ve özellikle sebepsiz zenginlesme borç kaynağına dayanarak gelistirilen katkı alacağı hakkı, 2002 tarihinden itibaren yerini TMK'de açıkça düzenlenen değer artıs payı alacağına bırakmıstır (TMK md. 227). TMK 227'nci maddede düzenlenen değer artıs payı alacağı 1.1.2002 tarihinden itibaren uygulama alanı bulmaktadır. Eslerden birinin diğer esin malvarlığına yapılan katkı eMK döneminde gerçeklesmis ve katkı yapılan mal TMK'nin yürürlüğe girmesinden sonra yasal mal rejimi sona erdiği anda esin malvarlığında bulunuyorsa, katkı alacağı ve değer artıs payı alacağı birlikte uygulama alanı bulmalıdır. Bu bağlamda katkı alacağı, değer artıs payı alacağı içersinde yer alan katkı miktarını olusturur. Bu nedenle hak sahibi ese sadece değer artıs payı alacağı tanınmalı, ayrıca eMK dönemindeki katkı alacağına hükmedilmemelidir.

Özet İngilizce :

The former Turkish Civil Code (Code Number 743) did not include a provision regarding issue of participation in increased value; and this issue was resolved through the right of contribution claim, which was developed by the decisions of Court of Cassation Turkey (Yargitay) with application of unjust enrichment provisions of the Law of Obligations Code. The new Civil Code, on the other hand, includes a provision, (art. 227) regulating cases in which a spouse has contributed to the acquisition, improvement, or preservation of an asset belonging to the other without receiving equivalent compensation and that asset increased in value at the time of liquidation. This provision is of 1.1.2002 in effect. At this point a problem arouse with respect to the cases that cover a time span of both Codes and type of rights mentioned above, namely the right of contribution claim and increased value claim. In those cases a court should only decide on increased value claim for a claimant spouse, for the right of contribution claim has already covered by the former.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :