Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcı girişimcinin gelişiminde çevrenin rolü

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, girişimcilikteki yaratıcılık ile kişilerin içinde bulundukları çevre, işletme çevresi ve eğitim çevresi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda, ulaşılan temel bulgular şu şekilde sıralanır: Çin gibi geleneksel eğitim sistemlerine sahip olan ülkelerin bireylerinde araştırmacı ve yaratıcı kişiliğin gelişiminin engellendiği oysa Amerika Bileşik Devletleri’nin eğitim sisteminin yaratıcılığı ve girişimciliği artırdığı saptanmıştır. Geleneksel toplumlarda düşünceden daha çok inançların egemen olması ve aile yapısında ataerkil özelliğin görülmesi, girişimcilikteki yaratıcılık düzeyinin düşük olmasının en önemli sebebidir. Örgütler yenilik yapmaya eğimli iç girişimciliği geliştirmek için etkin bir örgütsel iklim kurmalıdırlar. Örgüt iklimindeki yaratıcılığı artırmak için örgütlerin dikkat etmesi gereken konular aşağıda sıralanmıştır: Çalışanlar hata yaparken güvende olduklarını hissetmelidirler. Örgütler çalışanları motive etmek için dışa dönük motivasyondan ziyade içe dönük motivasyondan yararlanmalıdırlar. Çalışanların örgüt içindeki özgürlük derecesi yükseltilmelidir. Çalışanların, örgütsel problemlerin çözümünde sıklıkla kullanacak oldukları çapraz iletişimli takımları kurmaları desteklenmelidir.

Özet İngilizce :

In this study, it was investigated the relationship between entrepreneurship creativity and those of individuals for their in the environment, business environment, education environment. The study was attained as result of the main finding topic in order: Traditional education systems like in China restrict inquisitive and creative individual’s character whereas in the United States education system fosters investigate and creative individual character. The fact that traditional societies which domain belief rather than thinking and are the patriarchal family structure feature are the most important reason for the low creativity of entrepreneurship. Organization should found an effective organizational climate in order to develop inclined innovation of intrapreneurship. When creativity of the organizational climate wants to increase, organization take into these consideration as follows: While employees do mistake, they have been a feeling of safe. Organizations should utilize internal motivation than external motivation in order to motivate their employees. Employees have been raised freedom grade in the organization. Employees have been encouraged to set up cross functional teams which will be often used to solve organizational problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :