Yıl 2008, Cilt: 8 Sayı : 15 Sayfalar 269 - 280 2008-06-01
THE CAUSALITY BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY
Aslı AFŞAR
12 261

Öz trenFinansal sistemin gelişimi ile ekonomik büyüme ilişkisi uzun yıllardır tartışılmaktadır. Genel ekonomik başarı, finans sisteminin etkinliğine büyük ölçüde bağlı görünmektedir. Diğer yandan, ekonomik büyüme ortalama gelir düzeyinde artışa, yasal düzenlemelerde ve uluslararası bütünleşme düzeyinde gelişmeye neden olmakta, finansal sistemin gelişimi için uygun ortam yaratmaktadır. Bu çalışma Türkiye'de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmektedir. Bu amaçla büyüme ve finansal gelişme arasındaki nedenselliğin varlığı ve yönü ile ilgili hipotezleri test etmek için Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmamızda finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik analizi sonuçları çelişkili olmakla birlikte, Türkiye ekonomisi açısından ekonomik büyümenin finansal gelişmeye neden olduğu düşüncesi ağır basmaktadır.The relation between the development of financial system and economic growth has been discussed for a long time. Mostly general economic success depends on the efficiency of the financial system. On the other hand, economic growth brings about increasing national income and causes a development in the international integration and legal arrangements thus it leads to an appropriate environment to development financial system. This paper examines the causal relationship between financial development and economic growth in Turkey. Therefore; in this study Granger causality test used in order to test the hypotheses regarding the presence and the direction of causality between financial development and economic growth. Although the results of the causality analysis between financial development and economic growth are contradictory in this study, most people seem to support the idea that economic growth causes financial development in terms of Turkish economy.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2008


Makalenin Yazarları
Aslı AFŞAR