Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Usage of analytic hierarchy process in medical equipment purchasement decisions: a university hospital case

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

For acquiring the advantages of high technologies managers of health sector institutions occasionally must make important investment decisions. The most rational and maximum benefit must be required from these investments. In managing the hospitals which are financed by the government chiefly, decisions related to purchasing of the medical equipments convert into complex decision problems which require consideration of a good many criteria (financial criteria, medical benefits, other benefits, requirements, etc.). Purchased equipments will be used not only for taking the best yield from the existing resources, but also for different aims of following and applying the improved technologies and scientific techniques, and increasing the service quality. In this study, medical equipment purchasing decision stages applied in a university hospital have been examined, and priorities of the medical equipments which are planned to be purchased have been determined with the help of Analytic Hierarchy Process which is one of the multicriteria decision making techniques.

Özet İngilizce :

Birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da gelişen teknolojiyi yakalayabilmek için yatırımların yapılması zorunludur. Söz konusu bu yatırımların, rasyonel ve maksimum faydayı sağlayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Büyük ölçüde devlet tarafından finanse edilen sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü hastanelerde, mevcut kaynakların etkin kullanımının yanı sıra gelişen teknolojik ve bilimsel teknikleri izlemek, hizmet kalitesini arttırmak gibi farklı amaçlar için kullanılacak tıbbi cihazların satın alınmasıyla ilgili kararlar, çok sayıda kriterin (finansal, tıbbi fayda-katkı, diğer faydalar, gereklilikler gibi) dikkate alınmasını gerektiren karmaşık bir karar problemine dönüşmektedir. Bu çalışmada, bir üniversite hastanesinde tıbbi cihaz satın alma karar süreci, çok kriterli karar verme tekniklerinden AHP kullanılarak incelenmiş; satın almaya konu olan tıbbi cihazların çok sayıdaki nitel ve nicel kritere göre öncelikleri AHP ile belirlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :