Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversitelerin fizik öğretmenliği programlarındaki derslerin kredilerinin karşılaştırılması, fizik derslerinin eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinde yürütülme modellerinin tartışılması

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ülkemizdeki 5 devlet üniversitesinin fizik öğretmenliği programlarında bulunan “fizik, fizik eğitimi, genel eğitim bilimleri, genel kültür ve yan alan” derslerinin her bir döneme ait kredileri karşılaştırılmış ve eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinde yürütülme modelleri tartışılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular fizik öğretmenliği programlarında tam bir birlik ve uyumun olmadığını göstermiştir. Bu noktadan hareketle fizik öğretmenliği programlarında birlik ve uyumu sağlamak amacıyla anabilim dalı başkanlarının ya da temsilcilerinin katılacağı bir çalıştayın yapılması önerilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study each semester credits of physics, physics education, general education sciences, general culture and side area courses involved in Physics Teachers Training programs in 5 state universities were compared and the models to conduct physics courses in Education and Science-Art Faculties were discussed. The findings obtained from the study revealed that there was not an exact unity and coherence in these programs. Hence, with a view to ensuring unity and coherence in physics teachers Training programs, a workshop in which Heads or Representatives of the departments would take part was recommended to be held.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :