Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin selamlaşma alışılmışları olarak “nasılsınız” sorusuna vardıkları yanıtlar/dicle üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
832
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinde günlük selamlaşmada kullanılan ''nasılsın/nasılsınız'' sorusu sosyokültürel açıdan değerlendirilerek, dünyada farklı kültürlerde bu ifadenin kullanılış şekilleri karşılaştırılmıştır. Türkçede “nasılsınız” sorusunun kullanımı ve verilen yanıtlar irdelenerek bu bağlamda üniversite öğrencilerinin bu soruya ne tür yanıtlar verdiği gözlenmiştir. Öğretim elemanının öğrencilere bir sözlü mülakat öncesinde yönelttiği ''Nasılsın'' sorusuna verilen yanıtlar çözümlenerek, bu yanıtların çeşitli değişkenlerle (cinsiyet, not ortalaması, vize notu) bir korelasyonunun bulunup bulunmadığı irdelenmiştir. Araştırmanın verileri D.Ü.Eğitim fakültesi öğrencileri ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the question of ''how are you'' in Turkish has been analyzed by socio-cultural context and compared by different uses in the world. The universities‘ student‘s answers to this question has been observed. The article purposes to find out some relationship between the lecture‘s question ''how are you?'' prior to oral exam and the student‘s answers and variables like gender, grade, visa. The data of this study has been obtained from the conversations of the students of Education Faculty at Dicle University.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :