Ali AYATA, Yakup DALKILIÇ
EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATININ KURUMSAL AÇIDAN BÜTÜNLEŞMESİ
Avrupa Birliği üyelik sürecinin ülkemiz sivilleşme hareketlerine yaptığı katkı açık şekilde bilinmektedir. Bu bağlamda iç güvenlik sektöründe sivil gözetimin geliştirilmesinin yanında teknik ve hukuki anlamda yapılacak olan kurumsal yenilikler de iç güvenlik alanında önemli bir çalışmadır. Kolluk kuvvetleri üzerindeki denetim mekanizmalarının geliştirilmesi suretiyle, şeffaflığa dayalı ve insan hakları odaklı kamu güvenliği anlayışı çerçevesinde geliştirmek, AB mevzuatı projesinin amaçlarından biridir. Yaşanmakta olan süreç göz önüne alındığında Türkiye'nin kurumları arasında sivilleşmenin önemli bir boyutu bulunmakla birlikte, bu sivilleşme belirli alanlarda sunulmakta olan hizmetlerin uzmanlaşması ve hizmet birimlerinin tek elden yönetimini gerektirmektedir. İç güvenlik konusunda verimin arttırılması açısından Jandarma Genel Komutanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilmesi ve bu bütünleşmenin tam olarak sağlanmasının ardından iç güvenlikte tek elden yönetimin sağlanması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Sivilleşme, Kurumlar Arası Bütünleşme
THE INSTITUTIONAL NTEGRATION OF POLICE AND GENDARMERIE
It is well-known that the contribution of the European Union to our countrys demilitarization movement. Accordingly, besides the development of civil surveillance the internal security sector, technical and legal innovations in internal security are also important steps. One of the legislation aims of the EU is to provide transparent and human rights-oriented public security which is to be performed by improving the control mechanisms on law enforcers. Considering the current process, demilitarization in public institutions of Turkey is an important concept. This demilitarization process requires specialization in providing services and centralized administration of these service units. In order to improve internal security outputs, it is important to hand over the general commandership of gendarmerie to general directorate of security affairs and to ensure centralized administration for internal security.
Anahtar Kelimeler: European Union, Demilitarization, Institutional Integration

Kaynakça