Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin harcamalarının kent ekonomisine katkısı(uşak üniversitesi örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Üniversiteler kuruldukları kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Özellikle, üniversite öğrencilerinin yapmıĢ oldukları harcamalar kent ekonomisine canlılık kazandıran önemli bir harcama grubunu oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada; UĢak Üniversitesi öğrencilerinin yapmıĢ oldukları harcamaların miktarı, bileĢimi ve kent ekonomisine katkısı analiz edilmiĢtir. Ayrıca, öğrencilerin cinsiyetinin harcamalarının miktarı ve bileĢimi üzerindeki etkileri de araĢtırılmıĢtır.

Özet İngilizce :

Universities exert influence on the economic, social and cultural structure of the cities in which they are located. In particular the expenditures made by university students constitute a group of spending which bring life to the local economy. This paper analyses the amount, composition and contribution to local economy of the expenditures by Usak University students. In addition, the effect of sex of students on the size and composition of their spending behavior has been examined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :