Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 21 Sayfalar 473 - 498 2011-06-01
OF THE MUNICIPAL ECONOMIC ENTERPRISES ESTABLISHMENT OBJECTIVES, LEGAL RESOURCES AND CURRENT STATUS
BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ’NİN KURULUŞ AMACI, HUKUKİ DAYANAKLARI VE GÜNCEL DURUM
Gürbüz ÖZDEMİR
14 261

In 1980s, with the effects of both internal requirements and neo-liberal policies that have been developed in the world, many alternative methods of service have emerged for the performance of local public services. The Municipal Economic Enterprises (MEE) that became a sine qua economic unit for today's Metropolitan Municipalities but positive and negative many different opinions about them have come forward among them. In this study, as an alternative form of local public services, legal structure, organizational goals, legal basis, positions, activities of MEEs and results of their activities will be examined.
1980’li yıllarda, hem içteki zorunlulukların hem de dünyada gelişen neo-liberal politikaların etkisiyle, yerel kamu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birçok alternatif hizmet yöntemi ortaya çıkmıştır. Bunların arasında, günümüz büyükşehir belediyeleri için olmazsa olmaz ekonomik birim haline gelmiş olan, ancak hakkında olumlu-olumsuz birçok görüş bulunan Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, alternatif yerel kamu hizmet biçimi olan BİT’lerin kuruluş amaçları, hukuki dayanakları, konumları, yürüttükleri faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçları incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Gürbüz ÖZDEMİR