Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin beyin baskınlık analizi ile değerlendirilmesi: inönü üniversitesi i.i.b.f. işletme bölümü örneği

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Sivrice M.Y.O.1, İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F.2
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, üniversite öğrencilerinin girişimcilik özellikleri, beyin baskınlık analizi değerleri ile birlikte ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Öncelikli olarak; “girişimcilik özelliklerinin beynin baskın olan yönü açısından açıklanabilir olup olmadığını yani girişimcilik özellikleri ile beynin baskın olan tarafı arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak” amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü öğrencileri üzerinde bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin sağ beyin fonksiyonlarının sol beyin fonksiyonlarından güçlü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, “girişimcilik özelliklerinin oluşmasında ve gelişmesinde sağ beyin fonksiyonlarının sol beyin fonksiyonlarına göre daha etkili olduğu” görüşünü destekler nitelikte bulgulara erişilmiştir.

Özet İngilizce :

In the present study, the entrepreneurship characteristics of university students were analyzed and evaluated using a brain dominance analysis. The objective of the study was to determine whether entrepreneurship characteristics can be explained with the dominant part of the brain. A questionnaire was administered to Business Administration students enrolled at Inonu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences. The study found that right brain functions of the students were more powerful than left brain functions. The findings were consistent with the following view: “In the formation and development of entrepreneurial characteristics, right brain functions are more effective than left brain functions”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :