Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, üniversite ögrencilerinin motivasyon, zaman yönetimi, sınavlara hazırlanma ve sınav kaygısının üstesinden gelebilme becerisine sahip olma durumlarının, cinsiyet, sınıf, ögretim sekli ve anabilim dalı degiskenlerine göre farklılasıp farklılasmadıgı incelenmistir. Arastırmanın evrenini, Kazım Karabekir Egitim Fakültesi ögrencileri, örneklemini ise farklı anabilim dalları birinci ve son sınıflarında, 2002-2003 ögretim yılında ögrenim gören 773 ögrenci olusturmustur. Arastırmada veriler, arastırmacılar tarafından hazırlanan, besli likert tipi 26 sorudan olusan, dereceleme ölçegiyle toplanmıstır. Arastırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde, %, ‘t’ testi, ‘r’ korelasyon ve varyans analizi kullanılmıstır. Elde edilen bulgular sonucunda, cinsiyet degiskenine göre ögrenciler arasında ders çalısma becerilerine sahip olma açısından bir farklılık bulunmamıstır. Sınıf degiskenine göre de son sınıf ögrencileri lehine (p<0.05) anlamlı farklılıklar bulunmustur. Ögretim sekli degiskenine göre ise zaman yönetimi boyutunda birinci ögretim ögrencileri lehine (p<0.05) anlamlı farklılıklar görülmüstür. Ögrenim görülen anabilim dalları açısından da farklı anabilim dallarında ögrenim gören ögrenciler arasında (p<0.05) anlamlı farklılıklar görülmüstür. Ders çalısmaları ilgili boyutlar arasında pozitif yönde anlamlı iliskiler bulunmustur.

Özet İngilizce :

In this resarch, it was conducted to examine if there is a meaningful difference regarding the students motivation, time management, preparation for the examination and their score of examination anxiety management according to sex, classroom, education manner and varieties of discipline. The sample of this study consists of 773 freshmen and senior students of different disciplines. The information about the ability to study was gathered through a questionaire developed by resarchers, which consists of 26 questions in five of likert type. In the statistical analysis of the data gathered, percantage, “t” test, ‘r’ correlation, and the analysis of variance were used. Based on this finding, there was not any statistical difference among female and male students. The reason for the seniors’ superiority to the freshmen was the positive influence of their school. Depending on they were daytime or evening class students, the reason for the latter’s better time management was that the former. The difference depending on the discipline was the different structure of each and every department. There has been found a kind of positive relation between dimensions of studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :