Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslar arası pazarlama stratejilerinin ihracat performansı üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Gaziantep Universitesi, İİBF Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Blm.1, Gaziantep Universitesi, S.B.E., Uluslar arası Ticaret ve Lojistik ABD.2
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Çalısmanın amacı, uluslar arası pazarlama stratejilerinin, yabancı pazara yönelik benzerlik algısının ve pazardaki rekabetçi avantaj kaynağının ihracat performansı üzerine etkilerini incelemektir. Ayrıca firma büyüklüğü ve yası değiskenlernin etkisi de incelenecektir. Arastırma örneklemi Güneydoğu Đhracatçılar Birliğine kayıtlı Gaziantep ilinde faaliyet gösteren ihracatçı isletmelerdir. Örnekleme yöntemi olarak belirli bir olasılık hesabına dayanmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıstır. Verilerin toplanmasında anket yönteminden yararlanılmıstır. Arastırma hipotezlerini test etmek için korelasyon ve regresyon analizleri yapıldı. Çalısma elde edilen bulguların hem teorik hem yönetsel anlamda yorumlanması, sonuçların tartısılması, arastırma kısıtlarının değerlendirilmesi ve gelecek arastırmalar için önerilerin sunulması ile sona ermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effects of international marketing strategies, competitive advantage and similarity perception towards foreign marked on export performance. In addition to this study is researched the effect of firm size and age on export performance will be researched. The sample of research is members of Southeast Anatolia Exporters Unions in Gaziantep. The sample method is convenience sampling. To test the research hypotheses, correlation end regression analyse. Finally, theoretical and managerial implications of the study findings were discussed, the research constraint and limitation were evaluated, and suggestions for future research were presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :