Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin organik (ekolojik) tarım coğrafyası

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü2, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü3
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada yaşanan hızlı nüfus artışına bağlı olarak, birim alandan ve evcil hayvanlardan en yüksek verimi alabilmek amacıyla kimyasal ve genetik girdiler yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Ancak, bu yöntemlerin kültürel ve doğal çevre ile insan sağlığına olumsuz etkileri kamuoyunda ve bilim dünyasında tartışılmaya başlanmıştır. Çevre ve insan sağlığı kaygıları bilim adamlarını alternatif ve sürdürülebilir yöntemlerin yanı sıra organik tarım uygulamalarına yöneltmiştir. Organik tarımın ilk örnekleri 20. yüzyılın başlarında görülmekle birlikte, gelişmiş ülkelerde 1970’lerden itibaren gittikçe artan bir şekilde yayılmıştır. Ülkemizde organik tarım 1980’lerde Avrupalı şirketlerin talepleriyle başlamış ve zaman içerisinden önemli gelişme kaydetmiştir. Ancak, Türkiye’nin organik tarım açısından önemli potansiyeli bulunmasına karşın dünya toplam organik tarım üretimi içindeki payı hala düşüktür. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin coğrafi özellikleri açısından organik tarım konusunda sahip olduğu potansiyele dikkat çekmektir. Bu araştırma yazılı kaynaklar, istatistiksel veriler, örnek arazi gözlemleri ve araştırıcılar tarafından gerçekleştirilen mülakatlara dayanmaktadır. Çalışmada organik tarımla ilgili temel problemler tespit edilerek bazı çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In order to increase maximum productions obtained in any unit area or from livestock, chemical and genetic inputs have been rigorously used due to rapid population growth in the world. However, negative effects of such methods to cultural and natural environment, as well as to human health, have often been debated in public and scientific community. Concerns for human health and natural environment turned scientists into looking for alternative sustainable methods and organic agriculture practices. While organic agriculture was first used at the beginning of the 20th century, it took a widespread practice of usage in the developed countries since 1970s. In Turkey, organic agriculture started with the demands of European companies in 1980s and made substantial developments over the years. However, although Turkey has very good potential, its share in the total organic products produced in the world is still low. The aim of this paper is to call attention to Turkey’s potential in the organic agriculture in terms of its geographic features. Our investigation is based on written sources, statistical data, type land observations and face to face interviews. We have tried to identify major problems in regard to organic agriculture in Turkey, with some suggestions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :