Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimindeki gelişmelerin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm eğitiminin turistik kalkınma açısından önemi, turizmin az gelişmiş ülkelerin iktisadi yapılarındaki fonksiyonları ile yakından ilgilidir. İktisadi kalkınma içinde turistik kalkınmayı gerçekleştirecek insan gücünün, tüm katmanlarıyla birlikte profesyonel anlamda turizm eğitimine tabi tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, turizm alanındaki kalkınmanın şartlarının başında turizm eğitimi gelmektedir. Eğitilmiş insan gücü, turizm faaliyetlerinde yer alan fiziki elemanlara etkinlik ve anlam kazandıran bir unsurdur. Eğitilmiş insan unsurunun yeterliliği, turistin beklediği düzeyde hizmet almasını sağlamaktadır. Yoğun bir rekabetin yaşandığı dünya turizm piyasalarına, standarda uygun ve kaliteli turistik mal ve hizmetle girebilmek için hem genel olarak toplumun turizmin önemini kavraması, hem de yeterli sayıda nitelikli personel gerekmektedir. Nitelikli personelin yetiştirilebilmesi ise, ancak kaliteli turizm eğitimi ile mümkündür. Türkiye’de turizm eğitimi faaliyetleri; örgün ve yaygın olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Bu çalışmada örgün turizm eğitimi kapsamında yer alan yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The importance of tourism education from the view of touristic development is closely related with the function of the economic structure of the underdeveloped countries. The workforces who will realize the touristic development in economical development have to have tourism education by professional means. For this reason, in order to realize touristic development first of all tourism education must be completed. Educated workforce provides efficiency and meaning to the personnel in tourism activities. The efficiency of the educated workforce means to provide the service expected by the tourist. In order to enter to the highly competitive global tourism markets with a high quality (respecting the standards) touristic goods and service, the society should understand the importants of tourism and qualified workers have to be needed. Qualified workers could only be educated by qualified tourism education. Tourism education activities in Turkey are organized in two ways; education and distance education. In this study, tourism education in higher education degree has been examined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :