Yıl 2004, Cilt: 4 Sayı : 7 Sayfalar 77 - 98 2004-06-01
VARDİYALI ÇALIŞMANIN KADININ AİLE VE SOSYAL YAŞAMINA ETKİSİ
Tunç DEMİRBİLEK
10 261

Öz trenVardiyalı çalışma, özellikle öğleden sonra ve gece vardiyaları, işçilerin aile ve sosyal yaşamlarına zarar vericidir. Bundan dolayı, etkin vardiya sistemleri programlanırken psiko-sosyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel değişkenler dikkate alınmalıdır. Makale, tekstil ve gıda sanayiinde çalışan 117 kadın işçi örnekleminde vardiyalı çalışmayla ilgili çalışma ve yaşam koşullarını değerlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir anketin sonuçlarına yer vermektedir.The shift systems, particularly afternoon and night shifts, disrupt workers’ family and social lives. Therefore, for designing effective shift systems, physiological, psychological, social and environmental variables should be taken into account. This paper is based on the results of a study designed to assess working and living conditions related to the industrial shift workers consisting of a sample of 117 female workers, employed in a textile and food sectors

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2004


Makalenin Yazarları
Tunç DEMİRBİLEK