Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de uygulanan vergi politikaları

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
698
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi, kamu gelirlerini oluşturan önemli bir kaynak olup, geri ödemesi yoktur. Yasalara dayalı, ödeme gücü olan özel ve tüzel kişilerden alınan vergiler devletin önemli bir maliye politikası aracıdır. 1980 yılından sonra Türkiye’de uygulamaya konulan çeşitli vergi politikaları olmuştur. Örneğin, KDV bunlardan birisi ve en önemlisidir. GSMH’nın oluşum unda yer alan vergiler, ülkenin ekonomik büyümesine de katkı sağladığı söylenebilir. Bu çalışmada, 1980 sonrası Türkiye’de uygulanan vergi politikalar incelenmiş ve ekonomik büyüme üzerine etkileri araştırılmıştır. Vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki beklenen düzeyde çıkmamıştır. Bunun nedenleri, yaşanan ekonomik krizle ve Türkiye ekonomisinin süre gelen istikrarsız yapısı olabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tax which makes up public incomes is an important source and it is not paid back. Tax is an important means of fiscal policy and it is taken from private persons and cooperations based on laws. Different tax policies have been applied in Turkey after 1980. For example, Value Added Tax (VAT) is one of them and the most important of them. Tax incomes which make up some parts of Gross National Product (GNP) contribute to economic growth of the country. In this study, tax policies which have applied in Turkey have investigated and researched effects of them on economic growth. The relationship between tax incomes and economic growth has not been found expected level. The reasons of this can be economic crisses lived in different years and be instable stuation of Turkey Economy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :