Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ulaştırma aracı seçiminde etkili olan etkenler ve demiryollarının rekabet edebilirliği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, tüketicilerin seyahat davranışlarıyla veya daha spesifik olarak ulaştırma modeli/aracı seçimini etkileyen değişkenlerle ilgili geniş ölçekli araştırmalarda kullanılabilecek etkenlerin belirlenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Söz konusu etkenlerin çapraz bir şekilde sınanması için, Türkiye’de kullanılan dört tip ulaştırma aracı da değerlendirmeye dahil edilmiştir. Turizm ve Seyahat İşletmeciliği alanındaki 33 akademisyenin panelist olarak katıldığı iki turlu bir Delfi Sorgulama Paneli düzenlenmiştir. Sorgulamada kullanılan, on dört etkenin tamamı, daha geniş ölçekli bir araştırmada kullanılabilecek düzeyde tutarlı sonuçlar vermiştir. Trenler güvenlik, ekonomiklik, sosyallik ve çevreyle dost olma etkenlerinde diğer ulaştırma araçlarına göre en iyi durumdadırlar. Dakiklik, konfor, coğrafya ve altyapı, hizmet, erişilebilirlik, hız, mesafe, esneklik ve prestij gibi etkenlerde ise en zayıf durumdadır. Çalışmanın sonunda sonuçlardan yola çıkılarak demiryolları için bir pazarlama stratejileri çerçevesi önerilmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to determine factors which could be used in further research on choosing transportation mode or traveller behaviours. To exam crosstab, four transport mode which are used in Turkey, are included to Inquiry. A two round Delphi Inquiry Panel had been organized with 33 faculties on Travel and Tourism Management. At the end of the analysis, it was considered that, all 14 factors which exam in Inquiry, can be used in further research. In Turkey, trains were the best for security and safety, cheapness, eco-friendly in all transport modes. However, they were most poorly in some factors like punctuality, comfort, speed, long distance, flexibility and prestige. There is a proposal framework of marketing strategies for Turkish Railways from results at the end of the study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :