Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kent planlarının siyasal amaçlarla yozlaştırılması: ankara örneği

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Ankara kentinin yaşamış olduğu planlama deneyimi, örnek olaylar doğrultusunda incelenmekte; kent yönetimi, kent halkı ve diğer yönetsel organlar arasındaki ilişkilerin kentin biçimlenmesini nasıl etkilediği irdelenmektedir. 1920’lerden 2000’li yıllara kadar geçen dönemde, Ankara için hazırlanan kent planlarının zayıf ve güçlü yönleri, kent planlarına dışarıdan yapılan müdahaleler ve değiştirme girişimleri, beklenmeyen göçlerin kentin makro formu üzerinde yaptığı etki ve bu özgün planlama deneyiminden çıkarılacak dersler sergilenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, urban planning experiences in Ankara is being analyzed as a case study. Relationships among municipal administration, city dwellers and other administrative organs, power structure and effects on city form in planning and practice process is being examined. Main city plans from 1920’s to 2000’s prepared for Ankara, strength and weaknesses of these city plans, outside interventions and changing attempts on city plans and results of these interventions, effects of migration to the city and lessons from planning experience in Ankara are being exhibited.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :