Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de illerin turizm gelişmişlik endeksinin oluşturulmasına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu1
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada temel bileşenler analizi tekniği kullanılarak çalışmanın temel amacı çerçevesinde illerin turizm gelişmişlik sıralaması yapılmıştır. Turizme ait 6 değişkenin ortak bileşkesi alınmış ve temel bileşenler çözümlemesiyle 81 ilin turizm gelişmişlik sıralaması ve bu sıralamaya esas teşkil eden endeks değerleri elde edilmiştir. Elde edilen endeks değerlerinin sıralaması sonucu Türkiye‟de turizm alanında popüler olan illerden Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Aydın ve Balıkesir ilk altı sırada yer almıştır. Bununla birlikte turizm gelişmişlik endeksi sıralaması ile sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralaması illere göre farklılıklar göstermektedir. Yapılan bu çalışmanın Türkiye‟de turizm alanında yapılacak yatırım ve teşvikler konusunda verilecek kararlarda kamu otoritesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

In this study by using the principal component analysis, provinces‟ tourism development rank is made on basis of the study. The common intersection of six variables which belongs to tourism is taken and 81 provinces‟ tourism development rank and the index rates are gathered which forms this ranking of the provinces by using the principal component analysis. After the index rates are ranked, the popular cities in the field of tourism in Turkey is listed in the first six ranks as Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Aydın and Balıkesir. In addition to this the tourism development index rates and socio-economic development index rates show differences according to the provinces. It is thought that this study will be beneficial to public authority in decision making while giving investment decisions in the field of tourism in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :