Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye muhasebe standartlarına göre maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi sbe ĐSLETME ABD1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye Muhasebe Standardı 16-Maddi Duran Varlıklar, maddi duran varlıkların muhasebelestirme ve ölçümünü açıklar. Maddi duran varlıklar, isletmelerin bilançolarında önemli tutarlardadır. Bu nedenle maddi duran varlıkların muhasebelestirilmesi büyük önem tasımaktadır. Bu çalısmanın amacı, TMS 16 standardını örneklerle açıklamaktır. TMS 16 standardında yer alan maliyet unsurları, maliyet yöntemi, yeniden değerleme yöntemi, amortisman yöntemleri (doğrusal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, üretim miktarı yöntemleri) örneklerle açıklanmaktadır.

Özet İngilizce :

Turkish Accounting Standard 16-Property, Plant and Equipment, explain recognition and measurement of property, plant and equipments. Property, plant and equipments is significant amounts of business's balance sheets. Therefore the accounting of property, plant and equipments is of great importance. The purpose of this study is to explain the standard of TAS 16 with examples. The elements of cost, cost method, revaluation method, depreciation methods (straight-line depreciation method, diminishing balance method, units of production depreciation methods) which is located in the standard of TAS 16 have explained with examples.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :