Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanmasına ilişkin mevcut durum, beklentiler ve öneriler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada okul yöneticilerinin ulusal standartlar belirleyerek gerçek bir lider olarak yetismelerinin sağlanması ve objektif ölçütlere dayalı olarak okullara atanmaları için görüs ve önerilerde bulunmak suretiyle bu alanda hazırlanacak eğitim politikalarına katkı sağlamak amaçlanmıstır. Ülkemizde ve mevcut hiyerarsik yapı içerisinde eğitim sisteminde yönetici yetistirme felsefe ve yapısının tam oturmamıs olduğu görülmektedir. Bu durum, eğitim yönetiminin bilgi temellerini ve eğitim yöneticilerinin yetistirilmeleri konusundaki standartları yeniden gündeme getirmektedir. Ayrıca okul yöneticilerinin mevcut hiyerarsik yapı içerisinde görev ve sorumlulukları çok fazla ama yetkilerinin kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalısmada okul yöneticilerinin sahip olması gereken nitelikler, dünyada ve ülkemizde okul yöneticisi yetistirme ve atama uygulamalarına iliskin literatür taraması yapılmıstır. Ülkemizde okul yöneticisi seçme, yetistirme ve atama sistemine iliskin olarak alana alternatif bir model önerisi daha sunulmustur. Bu model önerisi içerisinde; YÖK-MEB isbirliğinin sağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde "Yönetici Yetistirme Akademisinin" kurulması, yöneticiliğin bir meslek olarak kabul edilmesi ve müdür yardımcılığı için yönetici seçme sınavının yapılması gibi birçok öneri yer almaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to train school managers to be real leaders by determining national standards, and contribute to educational policy that is going to be prepared in that field by providing views and suggestions so that they can be assigned objectively. It is seen that there is not a developed management trainee program in current education system in our country. That brings databases of training management and standards of training managers into question. Also, it is seen that duty and responsibilities of school managers in the hierarchical structure is too much, but their authorities are limited. In that study, a literature review were made concerning qualifications that a school manager should have, and concerning school manager selecting, training and assignment system in our country and in the World. An alternative model was offered related to school manager selecting, training and assignment system in our country. There are a lot of suggestion in that model; collaboration between Higher Education Institution and the Ministry of National Education, establishment of manager training academy within the scope of the Ministry of National Education, acknowledgement of management as an occupation, and manager selection examination to be vice manager.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :