Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 18 Sayfalar 231 - 250 2009-12-01
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ VE KONTROL GRAFİKLERİNİN MALATYADAKİ BİR TEKSTİL (İPLİK DOKUMA) İŞLETMESİNDE BOBİN SARIM KONTROLÜNE UYGULANMASI
Sait PATIR
16 261

Öz trenGünümüzün küresel rekabet ortamında rekabet üstünlüğünü sağlamak işletmelerin temel hedeflerindendir. Tüm dünyanın küresel bir köye dönüştüğü çağımızda, işletmeleri bu temel hedefine ulaştıracak en önemli araçlardan biri, mamullerin istenilen kalite spesifikasyonlarda üretilmesi ve varsa hatalardan arındırılarak prosesin kontrol altına alınmasıdır. Bu amaçla çalışmamızda istatistiksel proses kontrol teknikleri ele alarak değerlendirilmiş ve Malatya’da iplik üretimi yapan bir tekstil işletmesinin Bobin Sarım Kontrolü için altmış örnek alınarak X ve S kontrol grafikleriyle süreç kontrolü ve örnek noktaların dağılımında tesadüfîlik olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma sonunda; kontrol grafikleri yardımıyla prosesin kontrol altında olduğunu ve örnek noktalar dağılımının tesadüfîlik testinde, örnek noktaların dizi sayısının alt ve üst sınırlar arasında kaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle proseste sistematik bir hata olmadığı ve örnek noktaların tesadüfî bir dağılış göstermediği ve prosesin kontrol altında olduğu görülmüştür.In the competition world, the most basic aim of the firms is to get profitability increase and to become a leader in the market. One of the important ways to realize this aim is producing goods as desired quality and the endeavor of getting processes under control with no flaws if there exist. In this study, statistical process techniques are evaluated. For controlling Bobbin Winding, sixty samples consisting of fifteen units from a textile firm producing string are taken and process control is searched with x and s control graphics. As a result of evaluation, it is determined that process is under control. Moreover, randomness is measured in the mean scatter of sample points. It is found that array number of sample points is at the desired level, thus there is no systematic error in the process and the process is under control.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2009


Makalenin Yazarları
Sait PATIR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.