Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk fındığı

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü1
Görüntülenme :
706
DOI :
Özet Türkçe :

“Türk lokumu”, “Türk kahvesi”, “Türk rakısı” gibi ünlü işlenmiş ürünlerimizin yanında, bir de “Türk fındığı” var. “İşlenmemiş”,” natürel” yani, doğal olarak tanınmış. Bu doğal ürünümüz, dünya fındık üretiminin yaklaşık 3/4’ünü oluşturmaktadır. “Kutsal yemişler” arasında anılan fındık, gerek Karedeniz Bölgemizde yarattığı istihdam ve gelirle gerekse, Ülkemiz ekonomisine, yaklaşık 700 milyon $’lık döviz katkısı açısından vazgeçilmez bir ürün durumundadır. Dünya fındık ticaretinde, “üretim hacmimiz” ve literatüre geçmiş olan Türk fındığı kalitesi ile söz sahibiyiz. Türk fındığı, kalitesini bölgenin ,”ekolojik yapısı” ından almaktadır. Fakat, Ülkemizde “fındık yetiştirilmemesi” gereken bölgelerde de fındık yetiştirilmesi, bir yandan kalite düşüklüğüne neden olurken, öte yandan üretim fazlası yaratarak, “bir stok” maliyeti de oluşturmaktadır. Bu nedenle, fındık üretim alanlarının kalite baz alınarak, 1983 yılında çıkarılan yasa ile Tarım Bakanlığının “alternatif ürün projesi”nden de faydalanmak suretiyle, Giresun ve Ordu illeri ile sınırlandırılması gerekmektedir. Ülkemizdeki fındık işleme sanayiinin yeterince geliştiği söylenemez. Türkiye’nin toplam fındık ihracatı içinde en fazla payı, naturel iç fındık almakta ve bazı ithalatçı ülkeler, fındığımızı işleyip “katma değer yaratarak” bizden daha fazla gelir elde edebilmektedirler. Fındık üreticisinin yanındaki” kara gün dostu” “Fiskobirlik” in halen dünyanın 2/3’ünün tanımadığı fındığın tanıtımına ağırlık vererek, sadece fındık pazarlaması ile ilgilenmesi; üretimin ise “fındık üretici kooperatif”lerine bırakılarak, kaliteden ödün vermeden, üretimde bulunmaları sağlanmalıdır.

Özet İngilizce :

Besides to well-known processed products as Turkish delight, Turkish coffee, Turkish rakı, Turkish hazel nut; is famous as untreated, in other words natural. This natural product constitutes approximately ¾ of total world nut production. Nut; as remembered among the sacred fruits is an indispensable product by its providing employment and income in Black Sea Region and approximately 700 million $ addition to country economy. Turkish nut has an important place in world nut trade with production capacity and high quality. The quality of the Turkish nut results from ecological condition of the region. But the producing of Turkish nut in unfavorable areas causes poor quality and constitutes stock cost by extra production. For this reason, nut production areas considering quality must be limited by Giresun and Ordu provinces by benefiting from “Alternative Product Project” of Ministry of Agriculture. Nut processing industry is developed insufficiently in our country. Natural inner part of nut is the more portion in nut export of Turkey and some importer countries have income more than us by processing the nut and constituting added value. Fiskobirlik must concentrate on advertisement and marketing of nut and nut producers cooperatives must be dealt on production by taking quality into consideration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :