Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk antrenörlerin yılmazlık düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1, Đlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Okulu2
Görüntülenme :
738
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün (GSGM), Gençlik ve Spor Đl Müdürlükleri (GSĐM) bünyesinde görev yapan antrenörlerin yılmazlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıstır. Arastırmanın evrenini Türkiye genelinde hizmet veren Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü (81 Đl) antrenörleri olustururken, örneklem grubu ise bu illerden tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenmis 38 il merkezinde faal olarak görev yapan 31 farklı branstan 73'ü kadın ve 287'si erkek olmak üzere genel toplamda 360 antrenör olusturmustur. Arastırmada veri toplama aracı olarak Gürgan (2006) tarafından gelistirilen "Yılmazlık Ölçeği" kullanılmıstır. Sonuç olarak; arastırmaya katılan antrenörlerin cinsiyet, medeni durum, takım ya da bireysel spor antrenörü olması değiskenleri açısından yılmazlık düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunamamıstır. Buna karsın, katılımcıların eğitim durumları ile yılmazlık ölçeği toplam ve alt boyutlarından elde etmis oldukları puanların karsılastırılmasında ortaöğretim eğitimi almıs olanlar ile lisans ve yüksek lisans eğitimi almıs olanlar arasında p<0,05 düzeyinde lisans ve yüksek lisans eğitimi almıs olanlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmistir. Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda, arastırmaya katılan antrenörlerin toplam yılmazlık ve alt boyut puanlarının değerlendirilmesine göre; yüksek düzeyde yılmazlık algısına sahip oldukları tespit edilmistir. Ancak antrenörler üzerine ilk defa yapılan bu çalısma sonuçlarına göre bir genelleme yapmanın doğru olmayacağı düsünülmektedir. Konuya iliskin olarak genelleme yapılabilmesi için gerek ulusal gerekse uluslar arası karsılastırmalarında yapıldığı çalısmalara ihtiyaç olduğu vurgulanabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of the present research is to evaluate the resilience levels of coaches who were employed at Province Directorate of Youth and Sports of General Directorate of Youth and Sports. Resilience Scale developed by Gürgan (2006) and "Personal Information Form" developed by the researchers were used in order to determine the resilience levels of the coaches. The population of the research was consisted of coaches employed at Province Directorate of Youth and Sports (from 81 cities). The case study of the research was made up by a total of 360 coaches (73 female coaches and 287 male coaches out of 31 different sports branches) who were working actively in 38 city centers and were selected with random sampling method. As a result, we could not find any significant difference between resilience levels of the participant coachs and sex, marital status, being a coach of team sports or individual sports. However, the comparison of educational status and the total scores and subscale-scores obtained from the Resilience Scale yielded a significant difference between coaches with high school degree and those with graduate and master's degree in favor of coaches with graduate and master's degree (p<0.05). In the comparison of employment state of the Turkish trainers and the total scores and subscale-scores obtained from the Resilience Scale, we found a significant difference in terms of employment variable in the subscales of "initiative" and "foresighted" between permanent participants (coachs working as permanent employees) and contract participants (coaches working as contract employees) and national participants in favor of national participants (p<0.05).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :