Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizmde istihdam

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm, ülkelerin ekonomik sıkıntılar yasadığı dönemlerde büyük bir döviz girdisi sağlayarak, dıs ticaret açıklarının ve issizliğin azaltılmasında kilit rol oynamaktadır. Aynı zamanda emek-yoğun özelliği, istihdamı artırıcı bir rol oynayarak, issizliğin önlenmesinde kurtarıcı durumundadır. Turizm sektörüne giren tüm gelir, turizm sektöründe istihdamı doğrudan, diğer sektörlerdeki istihdamı ise dolaylı olarak etkilemektedir. Đnsanların turizm alanında istihdam edilmesi ve bunun için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları, ülke turizminin gelisimi açısından oldukça önemlidir. Bu çalısmanın temel amacı, turizmin istihdam açısından yeri ve önemini ile sektördeki çalısma durumunu ortaya koymaktır. Çalısmada literatür taraması yöntemi kullanılmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tourism plays a key role in decreasing unemployment figures as well as foreign trade deficits in by drawing foreign currency into the countries in times of economic crisis. At the same time, this kind of service sector creates new jobs and thus prevents unemployment. Total sales effects directly the employment in this sector and of course it indirectly effects the income in other sectors. It is of vital importance for the development of tourism in a country to employ people who have the necessary knowledge and skills in this area. The main aim of this study is to expose the place and importance of tourism and the working conditions in this sector. The literature review method was applied in this study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :