Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketim toplumu ve sanat ilişkisi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü1
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

19. yy.’ın ikinci yarısından itibaren hızla gelişen teknoloji, yeni bir toplum tipi de yaratmıştır: “ Tüketim toplumu”. 20. yy.’ın başlarında gelinen ortam, bir yandan yaşam standartları bakımından bağlanılan değerlerin yarattığı hayal kırıklığının yaşandığı ortam; öte yandan sanatın, nesnelerin her tür görüntüsünü ve rengini incelemesine, fotoğraf makinesinin nesnelerin her tür görüntüsünü ve rengini anında tespit edebilmesine rağmen, nesneye ait gerçeğin yalnızca dış görünüşle yansıtılamayacağının anlaşıldığı ortamdır. Sanat alanında, Marcel Ducamp’la başlayan tüketim kültürüne tepki gösterilmesi ve kullanım nesnelerinin sanat nesnesi olarak kullanılması Schwitters’le devam ederek Warhol, Hamilton, Wesselmann, Rauschenberg, Beuys gibi sanatçılarla günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüzde, çöpe atılmış basit bir nesneden yeni üretilmiş nesnelere değin her tür malzeme ve teknolojinin kullanımı gittikçe artan bir hızla yaygınlaşmaktadır. Bu ürünlerin kullanılması, başlangıcındaki “tepkisel” tavırdan çok, bir üslup haline dönüşmektedir. Zevksiz seri üretim nesnelerinin yanısıra, “sanat eserleri” nin birçoğunun bile sadece teknolojinin olanaklarıyla yapıldığına ve insan sıcaklığından gittikçe uzaklaşıldığına, bu nedenle, insan duyarlığını yansıtan “el yapımı” ürünlerin yeniden gündeme geldiğine inanılmaktadır. Bu çalışmada, günümüz “sanatı”nın içinde bulunduğu çelişkiler üzerinde durulmakta ve anlık duyarlığı yansıtabilen resim tekniklerinden biri olan lavi tekniğine bir örnek verilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Technology rapidly developing since the second half of the 19th century has created a new type of society: “The Consumer Society” The environment encountered in the beginning of the 20th century was one, in which the disappointments caused by the adhered values in terms of living standards were suffered, on the one hand; and on the other hand one, in which it was understood that the facts about objects were impossible to be reflected in their outer view in spite of the fact that art examined all kinds of views and colors of objects and that the camera was able to detect all kinds of views and colors of objects immediately. In arts, the reaction to consumer culture and transforming a banal, everyday object into an art object started with Marcel Duchamp, continued with Schwitters and reached its current form via artists like Warhol, Hamilton, Wesselmann, Rauschenberg, and Beuys. Today, the use of all kinds of materials from simple, thrown-away objects to newly produced objects and technologies are increasingly becoming widespread. The use of these objects is shaping into a style from being merely a “reaction” attitude as in early phases. There is a general view that not only tasteless mass-production objects but also the majority of “pieces of art” are being made using technological means and the warm human feeling is gradually ignored. Therefore, "hand made" products that reflect human sensitivity are believed to be popular again. The focus of this study are the inconsistencies the “art” is in today and an example of the Lavi technique, which is one of the art techniques that can reflect momentary sensitivity, is given.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :