Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Transformation of social life in turkey: 1930-1936

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Turkish Republic, which started its way with empire remnants from Ottomans, had managed working life, which is among primary necessities of social life, in accordance with its political-ideological goals. “Populism- Statism-Nationalism” principles of 6 Arrows were road map to be followed in determining social relations. Kemalist leadership, while aiming the country to reach at developed civilizations’ level by completing modernization process, was also wishing to minimize the intensity of class struggle during transition from Ottoman's social structure divided into status groups to new world’s social structure organized as classes. On the other hand, forming a domestic bourgeoisie in Western terms in order for Turkish Republic to attain economic independence and strengthening entrepreneurship in order to make this class grow were among goals to achieve. So 1930-1936 period is the time slice, when national bourgeoisie could not perform the awaited explosion and state executed “statism”, and “national economy” choices in order to establish economic independence’s foundations.

Özet İngilizce :

Türkiye’de çalışma ilişkilerini dönemlere ayrıldığında, 1923-1936 yılları arasında kalan zaman dilimi başlı başına bir bölüm olarak değerlendirilmelidir. Gerçekten de 1930’dan itibaren ülkenin siyasal ve iktisadi alanına ağırlığını koyan tek partili dönem, 1936’ya kadar yaptığı düzenlemelerle ortaya koyduğu ana kalkınma hedefi olan “devletçilik” siyasetinin toplumsal, siyasi ve iktisadi altyapısını oluşturmaya çalışmış ve devletçilik modelini hayata geçirmiştir. Dönemin en önemli belgesi olan 1936 tarihli İş Kanunu da, modeli çalışma ilişkileri bağlamında somuta indirgemiştir. Bu bağlamda enflasyonist politikalardan ve Türk parasından dövize kaçış yaşanmasından korkan CHP’nin, iktisat politikasının temelini denk bütçe ve sağlam paraya dayandırması sürecin iktisadi bağımsızlık mücadelesini etkileyen boyutuydu. Nitekim, uzun yıllar emisyon hacmini de arttırmayan devlet, 1931’den itibaren dış fazla vermeyi başarmıştı.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :