Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Transformasyonel lider karizmatik mi? vizyoner mi? sağlık örgütlerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu1, S.B. Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi2
Görüntülenme :
841
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın ilgi odağı; son yıllarda popüler bir araştırma alanı ve örgütlerde modern sonrası liderlik yaklaşımlarından biri olan transformasyonel liderliğin karizma ve vizyon boyutlarına, farklı bir bakış açısı getirebilmektir. Esasen çalışmanın hareket noktası, transformasyonel liderliğin dört davranış boyutundan idealleştirilmiş etki ve esinsel motivasyon boyutlarına vurgu yapmak temeline dayanmakta, bir başka deyişle çalışmanın özünde dönüştürücü liderliği; “karizmatik dönüştürücü” ya da “vizyoner dönüştürücü“ olarak kodlama ihtiyacı yatmaktadır. Bu önermelerle ilgili alan araştırması Türkiye’de ulusal başarı yönelimli hamleleri olan iki sağlık örgütünde (kamu hastanesi) yapılmıştır. Çalışmada, izleyen (çalışan) algılarına göre örgütlerdeki üst ve orta yöneticilerin dönüştürücü liderlik düzeylerinin tespitine ilgi duyulmuştur. Araştırma bulguları, başarı yönelimli sağlık örgütlerinde; dönüştürücü liderliğin “esinsel motivasyon” boyutu paralelinde “vizyoner” niteliklerin daha ağır bastığını, bunu sırasıyla karizma merkezli idealleştirilmiş etki davranışlarının ve entelektüel uyarma davranışların izlediğini göstermektedir. (Bu makalenin ilk versiyonu Kasım 2009 tarihinde Yalova Üniversitesi’nde düzenlenen VII’ nci Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.)

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to put forward the impact of charisma (idealized influence), and vision (inspirational motivation), on transformational leadership which the focusing point of recently research field of leadership approachs. Actually, the primary motivation of the research is to emphasize the two behavioral dimension of transformational leadership that idealized influance and inspirational motivation. In other expression the necessity of this research is to name to transformational leadership as “charismatic transformational” or “visionary transformational”. Field study related this proposals has been carried out in two public health organizations in Turkey that they have tendency of national success in their spesific activity area. In the study the employee (subordinate) perception about their managers’ transformational leadership behavior levels has ben evaluated. The findings show that visionary behaviors, in parallely the inspirational motivation dimension has more effective than charismatic behaviors in parallely idealized influance dimension of their medium and top managers. The other dimensions of transformational leadership that intellectual stimulation and individualized consideration behavioral dimensions are followed them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :