Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal bir kurum olarak ailenin işlevleri

Yazar kurumları :
KSÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi-Kahramanmaras1
Görüntülenme :
682
DOI :
Özet Türkçe :

Aile toplumsal örgütlenmenin ve toplumsal kurumlasmanın temel islevsel bir öğesi ve çekirdeğidir. Birçok toplumsal kurum gibi aile de insanlık tarihi boyunca önemli değisiklikler geçirmis islevlerinde farklılasmalar olmus, ancak hiçbir toplumda yerini, önemini ve değerini yitirmemistir. Bu makalenin amacı, toplumsal bir kurum olarak ailenin islevlerini sosyolojik bir bakıs açısıyla belirlemek, toplumdaki önemini vurgulamaktır. Bu çalısmada konu ile ilgili kitap makale gibi sosyolojik literatür ile arastırma raporları taranmıs elde edilen bilgilerle ailenin islevleri belirlenmeye çalısılmıs ve elde edilen verilere dayanarak ailenin islevleri;1) biyolojik islev, 2)psikolojik islev, 3) eğitim islevi, 4)toplumsal islev, 5) kültürel islev, 6)ekonomik islev olmak üzere altı temel baslık altında tespit edilerek incelenmistir. Arastırma, geçmiste ve halen devam eden ailenin islevlerini belge veya doküman taramasıyla belirleyen belgesel tarama modelinde betimsel bir çalısmadır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Family is a basically functional component and the core of social organization and social institution. Like many social institution, family also has had many important alterations and changes on its functions, even though it has never lost its place, importance and value on the society. The purpose of this article is to define the functions of family as a social institution within a sociological point of view and emphasize its importance on the society. In this study, the functions of family is categorized by the information which is concluded from the sociological literature such as books and articles about the subject and research reports and they are examined in these 6 categories; 1) Biological function 2) Psychological function 3) Educational function 4) Social function 5) Cultural Function 6) Economical Function . This study is a descriptive study with document-scanning model, which is determining the functions of family in past and present by scanning the documents and literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :