Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplam kalite yönelimli eğitim kurumlarında eğitim yöneticilerinin dönüştürücü ve sürdürümcü liderlik düzeylerinin karşılaştırılması: m.e.b. merkez ve taşra teşkilatındaki örgütlerde ampirik bir araştırma

Yazar kurumları :
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Gittikçe küreselleşen dünyamızda eğitim kurumları için kaliteli hizmet üretmek, bir ihtiyaçtan öte, zorunluluk halini almıştır. Bu süreçte, kaliteyi kendine vizyon edinen örgütlerde, liderliğin sürdürümcü içeriğinin, değişim ve dönüşüm merkezli olmaya doğru evrildiği gözlemlenmektedir. Bu araştırma, kalite konusundaki başarıları yetkin örgütler tarafından ulusal anlamda ödüllendirilmiş olan eğitim kurumlarından M.E.B. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (Ankara) ve Eskişehir Şehit Ali Gaffar Okkan İlköğretim Okulu’nda yapılmıştır. Araştırmada ödül alan eğitim kurumlarındaki eğitim yöneticilerinin kendi algılamalarına ve astların yöneticilerini değerlendirmelerine göre dönüştürücü ve sürdürümcü liderlik düzeylerinin ölçülmesine çalışılmıştır. Bunun yanında, bu kurumlarda başarıyı yönlendiren yönetsel ve örgütsel motivlerin hem yöneticiler hem de çalışanlar açısından tespitine ilgi duyulmuştur. Araştırma bulguları, Ulusal Kalite Ödülü alan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarından, taşrada yer alan kurumların dönüştürücü liderlik düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Merkez teşkilatındaki kurumların dönüştürücü liderlik düzeyleri orta düzey kabul değerleri aralığında olmakla birlikte bu kurumda görev yapan yöneticilerin sürdürümcü liderlik özelliklerine daha fazla sahip olduğu anlaşılmaktadır. Taşra teşkilatındaki örgütlerde görev yapan yönetici ve çalışanların toplam kalite yönetimi ile ilgili bilinçlilik seviyeleri merkez teşkilatı örgütüne göre daha yüksektir. Ayrıca araştırmanın yapıldığı kurumlarda görev yapan eğitim yöneticilerinin kamunun yapısal sorunlarından etkilendiği anlaşılmaktadır. (Bu makalenin ilk versiyonu Eylül 2008 tarihinde Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen 17 nci Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.)

Özet İngilizce :

Producing good quality service has been come obligation more than necessity for educational organizations in the world which in globalization process more and more. In this process Transformational structure of leadership in organizations that aimed quality, has been changed towards transformational concept. This study was realized in National Education Ministry/ Research and Development Department (Ankara) and Eskişehir Şehit Ali Gaffar Okkan Primary School which awarded with National Quality Prizes. It was dialed with to measure transformational and transactional leadership levels of educational managers according to their own perception and their followers in publish organizations that they awarded. Additionally It has been interested in managerial figures that designate organizational success in respect of not only mangers but also subordinates. Findings indicate that provinces educational organizations’ leadership levels higher than central organization transformational leadership behaviors in Ministry of National Education. Managers that on duty in central organizations posses transactional leadership behaviors more than provinces organizations’ educational managers. Findings also put forward that consciousness levels of provinces organization managers about total quality management higher than main organization managers. Furthermore public educational managers behaviors effected by general and structural problems of public.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :