Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The evolution of the global environmental governance: the transition to politics of sustainable development

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

The environment is not being governed by only the nation states anymore. Indeed, environmental governance is a holistic discourse in which various actors engage. The 21st century has been witnessing an ever incessant environmental impairment and there is more need for cooperation. The natural resources are depleted; air, water and land are getting more contaminated. The human being is heedlessly terminating the environment and shaping the global environmental discourse within an economical basis. The economic and industrial competition between developing (Southern) and developed (Northern) countries is metamorphosing the whole global environmental governance into something that seems to be for the cause of environment but which actually is after struggle in order to gain more. This being the core context of the discussion herein, the article will both investigate the evolution of the global environmental governance system and trace back how the environment has been left behind the stage and within the framework of development.

Özet İngilizce :

Çevre artık sadece ulus devletlerce yönetilmemektedir. Aslında, çevre yönetişimi farklı aktörlerin katıldığı bütüncül bir söylemdir. 21 yy. güçlü bir çevresel tahribata tanıklık etmektedir ve işbirliğine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Doğla kaynaklar tükenmekte; hava, su ve kara gitgide kirlenmektedir. İnsanoğlu çevreye sürekli zarar vermekte ve çevresel söylemi ekonomik bir tabanda şekillendirmektedir. Gelişmekte (Güney ülkeleri) ve gelişmiş (Kuzey ülkeleri) olan ülkeler arasındaki ekonomik ve endüstriyel rekabet küresel çevre yönetişimini, aslen çevreyi gözeten bir süreç gibi gösterse de temel mücadele daha fazla kazanç elde etmek adınadır. Buradaki tartışmanın temelini oluşturacak durum budur. Makalede hem küresel çevre yönetişiminin evrimi ele alınacak hem de çevrenin nasıl perde arkasına atıldığı ve kalkınma çerçevesine yerleştirildiği irdelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :