Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of quizzing on learning as a tool of assessment

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Assessment can not be distinguished from teaching process and effective assessment of learning contributes to teaching. Assessment for learning differs from assessment of learning and it can be a wonderful way of boosting students' learning level. The purpose of this study is to explore the effects of the quizzing before and after each lesson on student learning. This study uses experimental method. There is an experimental group and a control group. This study is conducted in courses of physics and English of 9th graders. Before the study, a pre-test was administrated. 9C is control group. 9A is an experimental group and, in this group, at the beginning and at the end of each lesson quizzes were conducted. Experiment continued for three weeks. A post test was employed in fourth week on experimental and control groups. No information is given to the students prior to this post test. For the purpose of data evaluation, mean and standard deviation are computed. The difference between pre tests and post tests are accepted as the effects of quizzing on learning. The significance of the difference between pre test and post tests were analyzed by t-tests. It is found out after the study that the effect of quizzing on learning is significant.

Özet İngilizce :

Değerlendirme, öğrenme sürecinden ayrılamaz ve öğrenmenin etkili değerlendirilmesi öğretime katkı sağlar. Öğrenme için değerlendirme, öğrenmenin değerlendirilmesinden farklıdır ve bu, öğrencilerin öğrenme seviyesini artırmada mükemmel bir yol olabilir. Araştırmanın amacı, ders öncesinde ve sonrasında quiz uygulamanın öğrencilerin öğrendikleri üzerinde etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın metodu deneyseldir. Deney ve kontrol grubu vardır. Bu araştırma fizik ve İngilizce derslerinde 9. sınıflarda yapılmıştır. Araştırma yapılmadan önce, ön-test uygulanmıştır. 9 C sınıfı kontrol grubudur. 9A sınıfı deney grubudur ve bu gruba her ders öncesinde ve sonrasında quiz uygulanmıştır. Uygulama üç hafta sürmüştür. Dördüncü hafta kontrol ve deney grubuna son-test uygulanmıştır. Ön-test ve son-test öncesinde öğrencilere hiçbir bilgi verilmemiştir. Verilerin değerlendirilmesi amacıyla ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. Ön-test ve son-test arasındaki farklılık quiz uygulamasının etkisi olarak kabul edilmiştir. Ön-test ve son-test arasındaki farklılığın anlamlılığı ttesti ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda quiz uygulamasının öğrenme üzerinde önemli derecede etkisinin olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :