Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Terörizm ve terörizmin hedefi olarak turizm endüstrisi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme, değişen dünya düzeni ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler terörizmi, günümüz dünyasının en ciddi uluslararası sorunlarından biri haline getirmiştir. Bu çalışmada, terörizm kavramı ve turizm endüstrisi arasındaki ilişki incelenmektedir. Turistik tüketicilere ve yerleşimlere düzenlenen terörist saldırıların terörist grupların politik ve örgütsel amaçlarına neden ve nasıl hizmet ettiğinin belirlenebilmesi için terörizm eylemlerin yapısı ve terörist grupların amaçları değerlendirilmektedir. Terörizm ve turizm endüstrisi ilişkisi ile ilgili literatür taranarak terörizmin turizm endüstrisi üzerindeki etkileri, terörizmin turizm talebi üzerindeki etkileri, teröristlerin turistleri hedef almalarının nedenleri, terörizmin destinasyon imajı üzerindeki etkileri, terör eylemlerinin yapısı, turizm endüstrisini hedef alan terör eylemleri, Türkiye’de terörizm, terörizmle mücadele yolları gibi farklı açılardan ortaya konulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Globalisation, changing the world order, and improvements in communication technologies have made terrorism become one of the most serious international problems of today’s world. This study examines the concept of terrorism and the relationship between terrorism and the tourism industry. The nature of terroristic violence and the objectives of terrorist groups are evaluated to determine why and how attacks on tourists and facilities may fit the organizational and political objectives of terrorist groups. Literature focusing on this relationship is examined to determine the impacts of terrorism on tourism from several perspectives: Impacts of terrorism on tourism demand,motives of terrorists in targeting tourists, effects of terrorism on destination image, the nature of terroristic violence, terrorist attacks targeting the tourism industry, terrorism in Turkey, several ways of fighting terrorism.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :