Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Termal turizm destinasyonlarından duyulan memnuniyet düzeyinin tekrar ziyaret niyetine etkisi: “sakarıılıca örneği”

Yazar kurumları :
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel Đsletmeciliği Yüksekokulu1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma, termal turizm destinasyonlarının sadık müsteri olusturmasına katkı sağlayabilme, ziyaretçilerin gözüyle Sakarıılıca kaplıcalarında sunulan mal ve hizmetlerin kalitesini ölçmek ve duyulan memnuniyet algısının tekrar gelme niyeti açısından önemini tespit etmek amacıyla yapılmıstır. Sakarıılıca'yı ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon ölçeğinde memnuniyete iliskin değerlendirmeleri dört boyutta incelenmis ve bu boyutların tekrar ziyaret niyetleri ile olan iliskileri bir arastırma modeli ile test edilmistir. Memnuniyete iliskin boyutları; tesislerin genel nitelikleri, turistlere karsı tutum, tesislerin hizmet kalitesi ve destinasyon kimliği olusturmustur. Arastırma sonuçlarına göre, tesislerin genel nitelikleri, hizmet kalitesi anlamında müsteriyi en az tatmin eden boyuttur. Korelasyon ve regresyon analizi sonuçları, "memnuniyet" ile "tekrar ziyaret niyeti" arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliskinin bulunduğunu ortaya koymustur. Memnuniyet açısından tekrar ziyaret niyetini en fazla etkileyen memnuniyet boyutu ise "turistlere karsı tutum" (r=0,166) dur. Bunun yanında "tekrar ziyaret niyetinin", "medeni durum", " yas", "eğitim durumu" ve "mesleğe" göre değistiği arastırma bulgularından anlasılmaktadır.

Özet İngilizce :

The aims of this study are to contribute to the efforts of thermal tourism destinations for gaining loyal clientele, to assess the quality of goods and services offered in Sakarıılıca hot springs from the visitors' point of view, and to determine the effect of satisfaction level on visitors' intents of revisiting. The evaluations of tourists visiting Sakarıılıca in terms of satisfaction on destination scale have been analyzed in four dimensions, and the relationship between these dimensions and revisiting intent is tested by means of a research model. The dimension related to satisfaction is comprised of the general features of the establishments, the attitude towards tourists, the service quality of the establishments and destination identity. The results of the study indicate that the general features of the establishments are the dimension that least satisfies the clients in terms of service quality. The results of correlation and regression analysis show a positive and meaningful relationship between satisfaction and revisiting intent. The most significant dimension in terms of satisfaction that affects the revisiting intent is the attitude towards tourists with r=0.166. Our findings also reveal that revisiting intent is affected by marital status, age, educational status and profession.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :