Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tekstil sektöründeki işletmelerin yeşil pazarlamadan kaynaklı kazanımları

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu1, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki tekstil sektöründeki ihracatçı işletmelerin uyguladıkları yeşil pazarlama uygulamaları ile elde ettikleri kazanımları ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2007 yılında İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen Türkiye’nin, ihracat rakamlarına göre ilk 1000 işletmesi arasına giren tekstil işletmelerinin yöneticileri arasında yapılmıştır. 1000 işletme arasına giren tekstil işletmesi sayısı 153’tür. İhracatçı tekstil işletmelerinin yeşil pazarlama uygulamaları ve elde ettikleri kazanımları faktör ve regresyon analizleri yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak tekstil işletmeleri yeşil pazarlama stratejilerini uygulayarak pek çok kazanım elde ederler. Elde edilen kazanımların yeşil pazarlama stratejileri ile ilişkisi vardır. Uygulanan stratejiler, uluslararası pazarda elde edilen kazanımları etkilemektedir. Yeşil ürün uygulamaları uluslararası ticaret boyutunda ve müşteri boyutunda yer alan kazanımların elde edilmesini beraberinde getirmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to reveal the benefits that export companies of textile sector in Turkey attain through green marketing strategies they apply. Research was conducted among managers of textile companies which rank among 1000 companies of Turkey according to export figures determined by Istanbul Chamber of Commerce in 2007. The number of textile companies which rank among 1000 companies is 153. Green marketing practices of exporter textile companies and attained benefits have been tried to be revealed with factor and regression analysis. As a result, textile companies attain many benefits by applying green marketing strategies. Benefits attained are related with the green marketing strategies. Applied strategies affect benefits attained in international market. Green product practices bring along benefits related with international trade and client dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :