Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknik eğitim fakültesi öğrencilerinin gelecekten beklentileri

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; Düzce Teknik Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonraki beklentilerini belirlemektir. Teknik Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının mezun olduktan sonraki beklentileri ve bu beklentilerinin gerçekleşmesine engel olabilecek faktörler, öğretmen adaylarının fakültede okurken zorlandıkları dersler ve nedenleri ve öğretmen adaylarının fakültede okutulan formasyon derslerinin okutulma zamanı ve nedenleriyle ilgili görüşleri belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2006–2007 akademik yılında, Düzce Teknik Eğitim Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Düzce Teknik Eğitim Fakültesi’nde 2006–2007 akademik yılında, Mobilya ve Dekorasyon, Elektrik, Yapı, Tasarım ve Bilgisayar-Elektronik öğretmenlikleri bölümlerinde öğrenci bulunmaktadır. Bilgisayar-Elektronik öğretmenliği bölümünde henüz dördüncü sınıfta öğrenci bulunmamakta, diğer bütün bölümlerin her sınıfında öğrenci bulunmaktadır. Araştırmaya her bölümün her sınıf düzeyinden iki öğretmen adayı dahil edilmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesine göre örneklem oluşturulmuştur. Akademik ortalamaya göre üst grupta yer alan bir, alt grupta yer alanlardan da bir kişi olmak üzere iki kişi seçilmiştir. Toplam 37 kişilik bir araştırma deneği oluşturulmuştur. Araştırmada “standartlaştırılmış açık uçlu görüşme” yoluyla veriler toplanmıştır. Hazırlanan sorular her bölüm bir grup olarak “grup görüşmesi” yapılarak deneklere sorulup, görüşme kamera ile kayıt altına alınmıştır. Anketlerden elde edilen metin biçimindeki veriler “içerik analizi” tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarından fakülteyi bitirince, rahat meslek, garanti bir iş oluşu ve mesleği sevme nedenlerinden dolayı öğretmenlik yapmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Özel sektörde çalışmak isteyenlerin ise, atanma olmadığı için mecburen bu alanı seçmek zorunda oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Atanma olduğu takdirde öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun öğretmenlik yapma beklentisi içinde oldukları, özel sektörde çalışmak isteyen öğretmen adaylarının ise, piyasada unvan problemi yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının beklentilerini gerçekleştirmek için önerdikleriyle gelecekte yapmayı planladıkları iş arasında bir paralellik söz konusudur. Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu teknik öğretmenin gelecekten beklentilerinin belirsizliği sorunu üzerinde önemle durmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the students’ expectations after graduation. Teacher candidates job prospects, the factors that might hinder them from realizing their goals, the lessons that teacher candidates have difficulties with and the reasons related with them, the time educational science lessons are taught are those subjects which are tried to be stated. Qualitative research technique has been used in the study. The study was carried out on teacher candidates in 2006-2007 academic year at Düzce Technical Education Faculty. This faculty has the departments of Furniture and Decoration, Electrical, Construction, Mechanical, Electronics and Computer Education. Except for the Electronics and Computer Education, all the departments have students at each grade. Two teacher candidates from each department who have a high grade point average and a low grade point average have been included in the study according to maximum multiplicity sampling. 37 teacher candidates were chosen as a sample group. In the study data was collected through standardized open ended interview. The questions were asked to teacher candidates of each department in a group interview and the interview was videotaped. The data in the form of texts was analyzed by using content analysis technique. At the end of the study it has been concluded that; teacher candidates plan to teach as it is a comfortable, guaranteed job and also because they like the profession. The ones who plan to work in the private sector have no choices since they will not be charged as teachers by the government. If they had the opportunity each teacher candidate would like to work as a teacher. The student teachers who plan to work in private sector have the problem of status. The suggestions that teacher candidates made for their education to be better were in line with their future expectations. Nearly all teacher candidates specified the problem of uncertain future expectations of technical teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :