Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 21 Sayfalar 361 - 378 2011-06-01
YABANCILAŞMANIN İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A. Sinan ÜNSAR,Derya KARAHAN
15 261

Öz trenYapılan bu araştırmada konfeksiyon sektöründe görev yapan iş görenlerin yabancılaşma düzeyleri ve işten ayrılmaya olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Kişinin yaptığı işten, çevresinden ya da benliğinden ayrılma veya uzaklaşma duygusunu dile getiren yabancılaşma kavramı, işletmelerde bir çok olumsuz sonuçlar doğurmakta ve verimliliği düşürmektedir. Aynı zamanda kişinin ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu çalışmada konfeksiyon sektöründe görev yapan iş görenlerin yabancılaşma duyguları ile işten ayrılma eğilimleri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmış olup elde edilen verilere parametrik ve nonparametrik istatistik analiz teknikleri uygulanmıştır. Daha sonra elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda çalışanların yabancılaşma duygusu ile işten ayrılma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.In this study, employees are working in the confection sector, levels of alienation and tried to determine the effect of leave from work. Made by a person at work, around or away from you on your own sense of separation or alienation, the concept of voicing, a business leads to very negative results, and reduces productivity. At the same time negatively affects the mental health of the person. In this study, working in the confection industry job with the feelings of alienation from those who tried to determine the relationship between employment trends. Survey method was used to collect data obtained from the parametric and nonparametric statistical data analysis techniques applied to. Then the findings were evaluated. As a result, employees with a sense of alienation was determined that a significant relationship between employee turnover.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
A. Sinan ÜNSAR
Derya KARAHAN