Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tanzimat dönemi eğitim politikalarında osmanlıcılık düşüncesinin etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Behiye Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Tanzimat dönemi Osmanlı yapısında önemli değiĢimin yaĢandığı bir zaman dilimidir. Dönemde hâkim olan temel düĢünce Osmanlıcılık, her alanda da kendisini hissettirmiĢtir. Osmanlıcılığın en fazla görüldüğü ve hissedildiği alanların baĢında eğitim gelmektedir. Eğitim‟de köklü bir değiĢim ve dönüĢüm yaĢanırken, bu değiĢimdeki Osmanlıcılığın önemli bir yeri vardır. Bu düĢünce; gayrimüslimlerin eğitim alanındaki haklarının geniĢletilmesine ve Milli Eğitim anlayıĢının temelini oluĢturmaktadır.

Özet İngilizce :

The period of Reforms was one of the most important time because some important changes were carried out in the Ottoman political life during this period. In this period, the thought of Ottomanism was the main idea and it was felt in very area. Education was one of the most important area in which the Ottomanism was felt and seen. While radical changing living in education, the idea of Ottomanism had a great influence in this changing. This thought formed the foundation of broadening the rights of non-Muslims in the education area and the opinion of National Education.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :