Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 18 Sayfalar 421 - 436 2009-12-01
TÜRKİYE VE DÜNYA’DA KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIKLARI CAM TAVAN ALGILARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
Hasan GÜL,Ercan OKTAY
20 261

Öz trenKadın çalışanlar iş hayatında karşılaşmış oldukları kariyer engellerini ve özellikle cam tavan sendromunu bireysel çabaları ile aşmaya başlamışlardır. Günümüzde kadınları sivil toplum kuruluşlarında, kamu görevlerinde ve örgütlerde lider ve yönetici konumunda görebilmek mümkündür. Bu olumlu gelişmelere rağmen kadınların iş hayatında kariyer yapmalarının önünde hala bir takım engeller bulunmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetici ve lider kadınların sayısı erkeklerle oranla oldukça düşüktür. Bu makale, gerek ülkemiz gerekse dünyadaki kadın çalışanların kariyerleri boyunca karşılaşmakta oldukları engelleri ve cam tavan algılamalarını incelemeyi amaçlamaktadır.Women employees have started to overcome the carrier obstacles and notably glass ceiling syndrome which they have to face in the business life, using their own efforts. Nowadays it is possible to see women in the civil society organizations, in public functions and such as leader and manager in some organizations. In spite of all these positive advancements, there are still some obstacles in front of the women who want to make carrier in the business life. Also in our country, the total of women employees who are manager or leader remains quite low relatively men as the whole world. This study aims to investigate the obstacles and glass ceiling perceptions which women employees of our country and the worlds’ women employee have to face during their carrier making periods.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2009


Makalenin Yazarları
Hasan GÜL
Ercan OKTAY