Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tam dolarizasyonun makroekonomik politika yansımaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkeler, dış ticaret, finansal ve mali argümanlara göre kendi paralarına sahip olmayı isteyebilirler. Dış ticaret argümanı, para otoritesinin döviz kurunu ihracatı teşvik edecek biçimde ayarlayabilmesini; finansal argüman para otoritesinin para basma gücüne bağlı olarak finansal sisteme son ödünç verici merci olarak kaynak aktarmasını ve mali argüman ise hükümetin ulusal reel para balansları talebine enflasyon vergisi yüklemesini içermektedir. Tam dolarizasyon, bir ülkenin ulusal parasını terk edip yabancı bir parayı yasal ödeme aracı kabul etmesidir. Bu çalışmanın temel amacı, tam dolarizasyonun fırsatları ve tehditlerini büyük ölçüde teorik ve kısmen ampirik literatürün taranması yoluyla ortaya koymaktır. Literatürde tam dolarizasyonun bir ülkede işlem maliyetlerini azaltma, ulusal enflasyon ve devalüasyon risklerini azaltarak para ve maliye politikalarının kredibilitesini artırma ve ulusal paranın değer kaybı (devalüasyon) riskini ortadan kaldırarak ülkenin borçlarını ödeyememe riskini azaltma fırsatları bulunurken senyoraj gelirlerini ortadan kaldırma, para politikalarının bağımsızlığının ve ulusal merkez bankasının son ödünç verici merci işlevinin kaybolması başlıca tehditlerini oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Countries may wish to have their own currencies for foreign trade, financial and fiscal arguments. Foreign trade includes monetary authority adjusts exchange rate to stimulately exports; financial actions involve monetary authorities bailout to financial system through its money creation power as a lender of last resort; and fiscal actions mean that government levy inflation tax national real money balances. Full dollarization means that a country abandons its own currency and adopts a foreign currency as a legal tender. The main goal of this paper is to explain its opportunities and threats through survey of the theoric and empirical literatures. Full dollarization’s main threats are leading to loss of independence of the monetary policies, loss of seigniorage revenues and loss of ability of the domestic central bank functioning as lender of last resorts. Its main opportunities are leading to decreasing in transaction costs, increasing credibilities of the monetary and fiscal policies by decreasing the domestic inflation rates and devaluation risks and decreasing the default risks by eliminating depreciation risks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :