Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Süpermarketlerin tercih edilmesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca M.Y.O1
Görüntülenme :
660
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada; süpermarketleri tercih eden müsterilerin tercihinde etkili olan faktörleri saptamak ve tüketicilerin demografik özelliklerine göre süpermarketin tercihinde etikli olan faktörlerin farklık gösterip göstermedigini ortaya koymak amaçlanmıstır. Arastırmanın örnek kitlesi Sivas ilinde bir hipermarketten alısveris yapan 240 müsteriden olusmaktadır. Tüketici tercihinde etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla 21 ifade kullanılmıstır. Elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıs ve altı faktör ortaya çıkmıstır. Faktörler ile tüketicilerin demografik özelliklerinin farklılık gösterip göstermedigini anlamak için MANOVA analizi uygulanmıstır. Bu analiz sonucunda; tüketicilerin yasları, gelir düzeyleri, medeni durumları ve meslek durumları ile ilgili anlamlı farklılıklar oldugu görülmüstür.

Özet İngilizce :

Also determine factors that effect preferences of consumers who choice supermarkets and whether there are differences between these factors and demografic condition of consumers or not is goal of this study. Samples of this research formed from one hypermarket among 240 consumers in Sivas. 21 expressions applied to determine factors that effect preference of consumers Factor analysis applied to results and 6 factors emerged. MANOVA analysis was put into practice to determine whether there are differences between factors and special features of consumer or not. At the result of this analysis, most important difference appeared related to ages, income level, civil situations and occupations of consumers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :