ALMANYA`YA GĐDEN TÜRK ĐŞÇĐLERĐ VE MÜZĐK YAŞAMIHALUK YÜCEL

Kültürlerarası diyalog söz konusu olduğunda hiç şüphe yok ki kültür alışverişi ve sanat birbirinden ayrı düşünülemez. Kültür, bir ulusun kendi tarihi içinde oluşturduğu değer hükümlerinin bütünüdür. Bu bütün içerisinde o ulusun dili, kimlik duygusu, inanışları, gelenekleri ve estetik boyutu ilk sırada yer almaktadır. Sanat ise o toplumun gelişmişlik düzeyidir ve asırlar süren yaşayışının bir birikimi olarak kendisini gösterir. Yaklaşık 50 senedir Almanyada yaşayan Türk kökenli vatandaşlar, sosyo-kültürel açıdan her iki ülke arasında bir köprü vazifesinde bulunmaktadırlar. Almanyada 4. nesile ulaşan ve içinde yaşadığım Almanya Türkleri ya da Gurbetçiler olarak adlandırdığımız bu toplum, ekonomik olduğu kadar kültürel alanda da kendisini göstermektedir. Çalışmamız, Almanyanın Kuzey Ren Vestfalya NRW eyaleti içerisinde yer alan Krefeld, Essen, Duisburg, Leverkusen, Neuss, Dortmund ve Gelsenkirchen şehirlerinde yaşayan Türk toplumunun müziğe olan ilgilerini, müzik tercihlerini, geçmişten günümüze hangi evrelerden geçtiğini araştırıp, anket yoluyla edindiğimiz bilgiler ışığında bir sonuca varmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada farklı şehirlerde bulunan, farklı prensip ve amaçları olan 19 koro ve müzik toplulukları ile görüşülmüş, onlara anket soruları yöneltilerek, çalışma alanları, prensipleri, hedefleri üzerinde durulmuştur.

TURKISCH IMMIGRANTS IN GERMANY AND THEIR MUSIC LIVE

When intercultural dialogue is considered, cultural and artistic exchange cannot be considered separately. Culture is the historical whole of a nations creation of values. Within this whole, the language, feeling of identity, beliefs, traditions, aesthetic dimensions of that nation are the leading ones. Art, on the other hand, is the level of that specific nation. Hence, it shows itself as the whole of that nations centuries of lived experiences. For almost fifty years, Turkish population living in Germany, from a socio-cultural perspective, serve as a bridge between those two countries. The fourth generation living in Germany whom we call German Turks or guest-workers show themselves both in economic as well as in cultural ways. This survey-based study focuses on the interests and choices of those Turks living in Germany in terms of the types of music to which they listen in the regions of Krefeld, Essen, Duisburg, Leverkusen, Neuss, Dortmund and Gelsenkirchen located in Germanys North Rhine-Westphalia from a historical perspective. Nineteen choirs and music groups with different ambitions and principles are contacted and the types of music with which they are involved along with their aims and objectives are interrogated.